S:1

Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim hadisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim hadisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? sorunun cevabı "Peygamberimiz’in ağız temizliğine verdiği önem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ülkemizde görülen her mevsim ılık ve bol yağışlı geçen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin nedeni yağmur suları değildir? I) Büyük Alan Ağı II) Geniş Alan Ağı III) Yerel Alan Ağı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağı türlerindendir? • Halk edebiyatına ait söyleyişlerle divan edebiyatı söyleyişinin kaynaşmasından doğan bir harekettir. • İstanbul; yaşayışı, zevk ve eğlencesi, dil ve anlatım özellikleriyle her yönden şiire dâhil olmuştur. • Divan şiirinin soyut dünyası yerine, günlük yaşamı yansıtan somut konulara yer verilmiştir. • İran etkisindeki divan şiiri, yerli bir şiir zevkine kavuşmuştur.• Bu akımın etkisiyle Nedim hece ölçüsüyle türkü yazmıştır. Hakkında bilgi verilen divan edebiyatı akımı aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul is - - - - for its historical places. Sözlükte Anmak, hatırlamak, adını söylemek. anlamına gelen kelime hangisidir? ‘ 10( )03( ) 2015 tarihinde doğdum.cümlesindeki parantezlerin içine gelmesi gereken noktalama işareti hangisidir? İlk modern roman hangisidir? Bayram namaz kaç rekattır? Kastilya kraliçesi İzabella ile Aragonya kralı Ferdinandın evlenmeleriyle siyasi birliğini kuran devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Spor yapan bir insanda,I. Solunum hızı artarII. Dokularda CO2 miktarı artarIII. Omurilik soğanı uyarılırIV. Kanın pH'ı düşerolaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Dalgalarla ilgili;I. Işık dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalardır.II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar denir.III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalgalar denir.yargılarıdan hangileri doğrudur? A x 33 = 3432Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? Malazgirt savaşı hangi tarihde olmuştur? Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez,kararlarına müdahale edemez. Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? X ile Y sıvılarının birbiri içinde çözünmediği bilinmektedir. Bu durum;I. X – Y çekiminin, X – X ile Y – Y çekim kuvvetinden daha küçük olmasıII. X ile Ynin molekül içi bağlarının birbirinden farklı olmasıIII. X ile Ynin oda koşullarındaki fiziksel hallerinin birbirinden farklı olmasıyargılarından hangileriyle açıklanabilir? Simya ile ilgili;I. İlkel yöntemlerle maddeler üzerinde yapılan çalış-malara simya denir.II. Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmuşlardır.III. Simyacılar yaptıkları çalışmalarla birçok bilimin olu-şumuna katkı sunmuştur.yargılarından hangileri doğrudur? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi danışman öğretmenin görevlerindendir? Herhangi bir Müslüman; bir dua ile Allaha yalvarırsa bu dua (günah işlemek ve akraba ile ilgiyi kesmek için olmadıkça) Yüce Allah, ona şu üç şeyden birini verir: Ya duasını kabul edip istediğini dünyada verir. Yahut ona vereceğini ahireti için saklar veya duasına karşılık ondan dengi bir kötülüğü uzaklaştırır. Bunun üzerine sahabeden bazıları, ‘Öyleyse biz çok dua ederiz. dediler. Peygamberimiz de ‘Allahın lütfu, ihsanı istediğinizden daha çoktur. buyurdu. (Hadis-i şerif)Bu hadisten dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bir resmi, yazıyı veya şekli bilgisayar ortamına aktarmaya yarayan donanıma ne denir.? Teyzem 42 yaşında. Annem ise teyzemden 3 yaş büyük.Teyzemin ve annemin yaşlarının toplamı kaçtır? Soluk alıp verdiğimizde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? oksijen karbondioksit A) Alınır alınır B) Alınır verilir C) Verilir verilir D) Verilir alınır 1. Altın, gümüş ve nakit para – 1/40 2. Ticaret malları – 1/403. Sığır ve manda – 1/304. Deve – 1/10Yukarıda zekat verilen mallar ve zekat oranları eşleştirmelerinden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki sayı örüntülerinde kuralı bozan sayının olduğu şık hangisidir? Aşağıdaki hangisi okul kurallarına uyan bir öğrencinin yapacağı bir davranıştır ? Hz. Muhammetin yaralandığı (dişinin kırıldığı) savaş hangisidir? Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalındığında yolun hangi kısmından yürünmelidir ? Pepee ip atlamak istiyormuş ama nasıl söyleyeceğini bilmiyormuş.Ona yardım edelim. Sahibinin söylediğine göre Muko adlı fil, çok oburdu. Muko, her yıl Nil Irmağından akan suyun yarısını içer, Afrika ormanlarındaki yeşilliğin dörtte birini tüketirdi.Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? 6A7 < 696 ifadesinin doğru olabilmesi için " A " yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Peygamberimizin Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için; yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın hadisinin ana düşüncesi nedir? Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 3 cm olarak diktiğimiz fidan, her gün 2 mm uzuyor. Kaç günde 10 cm boya ulaşır? Arkadaşlar benim ismim Kadir. Bugün okulumun ilk günüydü. Bu yüzden çok heyecanlıydım. Sabah uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. Okula gitmek için hazırlandım. Aşağıdakilerden hangisi metnin başlığı olamaz? Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hem pil, hem de şehir elektriği ile çalışabilir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.( ) Trafikte en önemli unsur taşıtlardır.( ) Karşıdan karşıya geçmek için güvenli geçiş yerlerini tercih etmeliyiz.( ) Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar.( ) Kaldırımın, yola yakın tarafından yürümeliyiz.( ) Trafik kurallarına uymak sadece sürücülerin görevidir. Cebimde 13 TL vardı. 5 TL de babam verdi. 9 TL ye kitap aldım.Cebimde kaç TL kaldı? Bir çaydanlık 5 su bardağı su alıyor. Bir su bardağı 2 çay bardağı su ile doluyor. Buna göre bir çaydanlığı kaç çay bardağı su ile doldurur? bilginin yazı, ses, resim gibi farklı biçimlerin birlikte kullanılarak sunulmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir