Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
8:30=? ingilizcesi nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
8:30=? ingilizcesi nedir? sorunun cevabı "It is half past eight  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sâd suresi, 29. ayet)Yukarıdaki ayet Kur’an’ı Kerim’in hangi yönüne vurgu yapmaktadır? (33 + 57) : 15 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde “genellikle” anlamı vardır? Evimizde acil hastamız olursa hangi numarayı aramalıyız?  657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar?  Osmanlı Devleti’ nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa hangi padişah döneminde başlamıştır? Aşağıdakilerin hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir? - Yıllık sıcaklık farklarının artması- Gece ve gündüz süre farklarının artması- İklim kuşaklarının sınırlarının değişmesiYukarıda verilen durumların görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisinde artışın olması gerekir?   Mustafa Kemal Atatürk ‘ün kendisinsin kaleme aldığı ve Türk Kurtuluş Mücadelesini anlattığı en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki dönüşüm işlemlerinden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 90 soru 8, 12 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğa yaşlarıyla doğru orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor ve her bir çocuğa payına düşen sorula- rı çözmesi için 60 dakika süre veriliyor.Buna göre yaşı en küçük olan çocuk, payına düşen her bir soruya eşit süre ayırdı- ğında bir soru için ayırdığı süre kaç dakika olur?