Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Türkiye aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminde dünyada birinci sırada yer almaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Türkiye aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminde dünyada birinci sırada yer almaktadır? sorunun cevabı "Fındık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

What’s theweatherlikein Ankara in autumn? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimin özelliğini ifade etmez? Aşağıdakilerden hangisi tuzların kullanım alanlarından değildir? Niğde ile Kayseri arasında yolu, Faruk Nafiz’in İstiklal Muharebesi senelerinde kona göçe üç günde aştığı o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir alet içinde, adetâ uçarak geçiyordum. Akşamın beş buçuğunda daha Niğde istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseri’de olacağım.Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir? Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Geleneksel oyunlarımız hakkında verilen bilgilerden doğru olan bilginin başına D, yanlış olan bilginin başına Y koyunuz.  ( .....) Oyunlar, paylaşmayı, kendine ve başkalarına saygıyı öğretir( .....) Geleneksel oyunlar, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu köreltir.( .....) Geleneksel oyunlar için en az üç kişi gerekir.( .....) Kız ve erkeklere özgü oyunlar da vardır.( .....) Topaç çevirme, ip atlama geleneksel oyunlara örnektir İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı hangisidir? Misak-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Gelir ve giderin birbirine eşit olduğu büt­çeye ne denir? 5950 sayısı en yakın hangi yüzlüğe  yuvarlanır? “Komşusu açken tok yatan bizden değildir. ”(Hadis-i Şerif)Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? My  house  is  -  -  -  -  than  Mehmet’s but  his  house  is  -  -  -  -  than  mine.