S:1

Büyük (Pasifik) Okyanusta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur?

Büyük (Pasifik) Okyanusta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur? sorunun cevabı "Japonya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Hz.Muhammed(sav)in Yahudilerle yaptığı antlaşmaya hangisidir? Aşağıda verilen toprak türü ve bu türün yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi çekme kuvvetine bir örnek olamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraç içine farklı bir noktalama işareti gelmelidir? Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama örneklenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişilik özelliklerinden değildir? İnsan ve doğal çevre sürekli etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimde bazen insanın doğal çevreye olan etkisi ön plana çıkarken; bazen de doğal çevrenin insan üzerindeki etkisi ön plana çıkmaktadır.Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi insanın doğal çevreye yaptığı etkiye örnektir? 7,4 ekmeğimiz vardı, öğle yemeğinde 2,06sını yedik ne kadar ekmeğimiz kaldı? "72 260" doğal sayısı için hangi açıklama yanlış olur? - - - - men are the oldest workers of the company. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma konusunda sorumluluk sahibi biri tarafından yapılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kelime birleşik yapılı değildir? Bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri ile ilgili,I. Madde, katı hâlden gaz hâline dönüşürken ısı alır.II. Gaz hâlde taneciklerin hareketi en azdır.III. Sıvı hâlin belli bir şekli yoktur.yargılarından hangileri doğrudur? Türkiyede sarılık olarak tanımlanan karaciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Cümleyi uygun eylemle tamamlayınız. "Horses can ......................" Kuvay-i Milliye (Milli Kuvvetler) hareketinin doğmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Nurullah Ataç, edebiyatımızın Batıya yönelmesi için emek verdi, onu bazı hazır yapılar içine düşmekten kurtardı. Yazarlığın duygusallığa kapılmamak, yapay, gösterişli, süslü, yalan yanlış yazmamak, yalın, açık bir dille akıl yolunu izleyerek yazmak olduğunu öğretti.Aşağıdakilerden hangisi Nurullah Ataçın edebiyatımıza kazandırdığı özelliklerden biri değildir? Köşe yazıları hızlı yazılır. Üstünde çok çalışmak için vakit yoktur. İnce eleyip sık dokumaya kalktın mı, yazıyı zamanında yetiştiremezsin. Köşe yazısı daha çok belleğe dayanılarak yazılır. Bu da rizikoyu artırır. Yanlış yazabilirsin, en azından cümlenin çatısını daha iyi kurabilecekken, bozabilirsin. Ertesi sabah yazıyı okuduğunda bir sözcük yerine oturmamış gözükecektir; ama değiştirecek olanağın kalmamıştır. iş işten çoktan geçmiştir. Noktalama eksiği bulabilirsin, canın sıkılır, keyfin kaçar.Bu parçada aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi ağır basmaktadır? Peygamberimizin kabri hangi şehirde ve adı nedir? 2/7 kesrinde paya hangi sayıyı eklersek bileşik kesir elde etmiş olmayız? Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atatürkün, insanların kolay okuma ve yazmasınısağlamak için yaptığı inkılap aşağıdakilerden hangisidir? Girdiği sınavdan yüksek not bekleyen bir öğrencinin beklediği notu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar özel okullarda ücretli ders verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi üretimdağıtım ve tüketim faaliyetlerini diğerlerinden daha az etkiler? Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama ne denir ? Karstik mağaraların tavanından sızan yeraltı sularının içindeki kirecin birikmesiyle sarkıt, dikit ve sütun şekilleri oluşur.Buna göre, sarkıt, dikit ve sütunlar aşağıdaki kayaçlardan hangisinin bulunduğu yörelerde daha yaygındır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şikayet ifadesi yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki devletlerden hangisi XVII. yüzyılda meşrutiyet yönetimine geçerek önemli demokratik gelişmeler göstermiştir? Aşağıdakilerden hangisinin yaşam alanı farklıdır? I. MeleklerII. CinlerIII. İnsanIV. ŞeytanYukarıdakilerden kaç tanesi, gayb âlemine ait varlıklardandır? Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta (...) kullanılması yanlıştır? Genellikle sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Yaz dostluktur, belki kısa süren ama unutulmaz, derin dostluklar yazın kurulmuştur.Dostluğa çağrıdır o; gittiğimiz yaylalarda,köpüklü kıyılarda, çay bahçelerinde kavgasız insanların neşesini bulursunuz. Hâl hatır sormalar, selam vermeler daha bir coşkuludur. Mehmet, bu parçanın anahtar kelimelerini dostluk ve yaz olarak belirlemiştir. Bu kelimeleri belirlerken gerekçesi ne olmuştur? I promise - - - - . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek heceli değildir? Osmanlı devleti 18. yüzyılda batıdaki gelişmeleri her alanda yakından izleme gereği duymuştur.Bu nedenle Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir