S:1

Mertlerin arabasının kütlesi 1 ton 320 kilogramdır. Mert ile babası bindiğinde arabanın toplam kütlesi 1433 kilogramdır.
Mert 42 kilogram olduğuna göre babası kaç kilogramdır?

Mertlerin arabasının kütlesi 1 ton 320 kilogramdır. Mert ile babası bindiğinde arabanın toplam kütlesi 1433 kilogramdır.Mert 42 kilogram olduğuna göre babası kaç kilogramdır? sorunun cevabı "71" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir cümlenin önerme olabilmesi için gerekli olan koşullardan değildir? Ülkemizin kuş gözlemciliği potansiyelinin yüksek olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi yoktur? Hangisi özel isim değildir? 126x48 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Nas kelimesinin anlamıdır? Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir.Verilen ifade aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? 1 koyun ile 1 tavuğun ayaklarının toplamı kaçtır? Acı sözcüğü hangi cümlede atasözü içinde kullanılmamıştır? Özellikle okul öncesi çocukların rahatlıkla oynayabileceği oyunlardan biridir. Oyuncular halka şeklini alarak el ele tutuşurlar. Daha sonra oyunun şarkısını söyleyerek sağa ya da sola dönmeye başlarlar.Yukarıda verilen bilgide anlatılan oyun aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebi mensuplarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerden biri değildir? Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdatta kurulan Beytül - Hikme (Hikmet Evi) denilen kurumda tercüme bürosunun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Önemli bir ürünün ya da protein sentezini şifreleyen genin ait olduğu hücre genomundan özel yöntemlerle kesilerek çıkarılması, bunun bir taşıyıcı DNAsıyla birleştirilerek alıcı bir hücreye nakledilmesi ve bu hücrenin çoğaltılması işlemine gen klonlaması denir.Buna göre,I. Taşıyıcı DNA ‘nın elde edilmesiII. Gen taşıyan DNAnın saf olarak elde edilmesiIII. Gen DNAsının taşıyıcı DNA ile birleştirilmesiIV. Genin yerinin belirlenmesiverilen işlemlerin sırası nasıl olmalıdır? "Yürümek" kelimesinin ingilizce hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya devletlerindeki toplumsal sınıflardan biri değildir? Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.Buna göre,I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesiverilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir? Atatürkün annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlenin active (etken) hâlini işaretleyiniz. This book was written by Michael. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya nın katmanları içten dışa doğru sıralanmıştır? Aşağıdaki fiillerden hangisi devam eden bir eylemi bildirir? Bir musluk yarım saatte 5 litre su akıtıyor. Buna göre bu musluk bir günde kaç litre su akıtır? Etik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hangi kelime ince ünlülerden oluşmamaktadır? .................... but now I prefer watching DVD.A) I went to the theatreB) I used to watch cinema on TVC) I like going to the pop concertsD) I enjoy playing volleyball at the beach Ayşe her zaman tasarruf yapar.Ayşenin her zaman tasarruf yapmasının nedeni nedir? Gaz halindeki bir maddenin, dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmesine ........denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1. Sigara kullanma 2. Soğuk havada ağızdan nefes alınması 3. Bazı kimyasal maddeleri solumaVerilen ifadelerden hangileri solunum organlarımızı olumsuz olarak etkiler? Bugün yarım milyon basan birkaç gazetemiz, üç yüz bin basan birçok dergimiz var. Bu kalkınmadan aynı oranlar içinde edebiyat dergilerinin de yararlandığını öne sürebilir miyiz? Ne yazık ki hayır! Okur-yazar sayısı artarken, gazetelerin toplam baskısı milyonu aşarken edebiyat dergilerinin az satılması, az okunması neden? Kaliteli okuyucu kıtlığı ve kalitesiz okuyucu bolluğu dünya durdukça var olacak. Bize özgü bir dert değil bu. Bizim asıl derdimiz genellikle okur yani aydın kıtlığıdır. diyor Yaşar Nabi bir yazısında. Bize düşen de işte bu okur veya aydın kıtlığını ortadan kaldırmaktır.Bu parçanın anlatımında yazar, düşüncesini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerin hangisinden yararlanmıştır? İnsanlar tarafında oluşturulan park, bahçe gibi yerler ................... çevreye örnek olarak gösterilebilir.Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangi ifade yazılmalıdır? '' ___ down '' Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? I-Karbodioksit II-ATP III-Su IV-Laktik asit V-Etil Alkol Hem oksijenli hemde oksijensiz solunumda yukarıdakilerin hangileri oluşur? Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır? Aşağıdakilerden hangisi kuşlar ve sürüngenlerin ortak özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın faydalarından birisi değildir? Hangi davranış suyu israf ettiğimizi gösterir? "72 260" doğal sayısı için hangi açıklama yanlış olur? Veysel der kafanı nafile yormaDünya fani değil çöküp oturmaAdım at ileri avara durmaYoldaş ol refaha kavuşanlaraBu dörtlükte aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan (hatalardan) biridir? Mike : - - - - ?Rosa : Fishing. Tevrat hangi peygambere gönderilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir