S:1

Aşağıdakilerden hangisi üretim olarak değerlendirilebilecek bir ekonomik faaliyettir?

Aşağıdakilerden hangisi üretim olarak değerlendirilebilecek bir ekonomik faaliyettir? sorunun cevabı "Madencilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Kilogramı 60 TL olan pastırmadan 2 kg, Kilogramı 25 TL olan kıymadan 3 kg aldım. Satıcıya 200 TL verdim. Kaç TL para üstü alacağım? Yolcu treninin birinci vagonunda 15, ikinci vagonunda 22, üçüncü vagonunda 14 yolcu yer alıyor. Trende bir de makinist var. Bu trende toplam kaç kişi vardır? Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişimdir? Küfür ve şirk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğumdan ölüme kadar geçen süreye - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1. Altın, gümüş ve nakit para – 1/40 2. Ticaret malları – 1/403. Sığır ve manda – 1/304. Deve – 1/10Yukarıda zekat verilen mallar ve zekat oranları eşleştirmelerinden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Kuran-ı Kerimin 112. suresi olan ...................... Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allahın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mustafa Kemal Atatürkün doğum yılı ile Samsuna çıktığı tarihin toplamı kaçtır? A bölgesinde sanayileşme ve nüfus miktarı daha fazla olmasına rağmen B bölgesinde çevre kirliliği daha fazladır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? A: ....................... is the bookstore ?B: It's on High Street. Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir? Bir yetim görünce döktür dişiniBozmaya çabala halkın işiniGünde yüz adamın vur kır dişiniBir yarayı sarmak için yeltenmeBu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? ... Namazı kıl. Çünkü namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıko- yar...(Ankebût suresi, 45. ayet)Bu ayette namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Hareket mekanizmasıyla uçağa benzeyen ve gök biliminin yeniden kullanılabilen ilk uzay araçları aşağıdakilerden hangisidir? Ben bir köy çocuğuyum İçimde gizli bir bahar var Başak başak olur, sevinçlerim Mutluluğu kucaklar Şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır? I.Lidyalıların kral yolunu açmasıyla çevre ülkelere göre daha gelişmiş olmasıII.İpek yolu ve baharat yolu güzergahında bulunan ülkelerin ticaret sayesinde önemli gelir sağlamasıIII.Coğrafi Keşifler sayesinde yeni yolların bulunmasıyla Osmanlı Devletinin ekonomik güç kaybına uğramasıVerilen durumlar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Sorunlarımızın çözümü kavuşması için ilgili kurumlara.................vermek demokratik haklarımızdır.Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalı? Aşağıdakilerden hangisini görme duyumuzla ayırt ederiz? Hz.Muhammedin dostlarının ve düşmanlarının kendilerince değerli olan varlıklarını ona emanet etmeleri; Kabenin onarımı sırasında Hacerülesvetin yerine konulmasında hakem olarak seçilmesi ve kararın itirazsız kabul edilmesi onun, yaşadığı toplumda nasıl bir kişi olduğunu gösterir? My brother Jack works at a restaurant, he - - - - a waiter. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir? Dedem 70, babam 52 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur ? Kirazın derisinin altında kirazNarın içinde narBenim yüreğimde boylu boyuncaMemleketim var. Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? She - - - - in a bank since she graduated from the university. Arazide, çevrelerine göre daha alçakta bulunan düzlüklere ne ad verilir? Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler? Peygamberimizin üye olduğu , haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan cemiyetin adı nedir ? I. Gözlük camıII. Tül perdeIII. KapıIV. Buzlu camYukarıdakilerden hangileri yarı saydam maddelere örnektir? Okul sözcüğünün ilk ve son harflerinin alfabe sıraları kaçtır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi adın başına gelirse sıfat olmaz? Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro oyunu aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmıştır? Uygurlar; Hunlar ve Kök Türklerden farklı ola- rak - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? • Kurucusunun asıl adı Siddhartha Gautamadır.• Kutsal metinleri Tipitaka diye isimlendirilir.• Kutsal mekanları Pagodadır. Yukarıda özellikleri verilen din hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun verilen disiplin cezasını reddetmesi hâlinde atamaya yetkili amirler kaç gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler? Radyoloji bilimini kurarak iki kez Nobel Bilim Ödülünü alma başarısını gösterdi. Nobel Bilim Ödülünü kazanan ilk ve tek kadın bilim insanıdır. "Bilim için ölen kadın olarak anılır. Yukarıdaki açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra pek çok mimari eserler yapmışlardır.Aşağıdaki simgelerden hangisi Türklerin göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçtiklerine kanıt olarak gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir