S:1

İç Anadolu Bölgesi, karasal iklimin olum- suz özellikleri ve tarımsal verim düşüklü- ğüne rağmen Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir gibi Türkiyenin yoğun nüfuslu illerine sahiptir.
Bu durum adı geçen illerimizin hangi özelliği ile daha fazla ilgilidir?

İç Anadolu Bölgesi, karasal iklimin olum- suz özellikleri ve tarımsal verim düşüklü- ğüne rağmen Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir gibi Türkiyenin yoğun nüfuslu illerine sahiptir.Bu durum adı geçen illerimizin hangi özelliği ile daha fazla ilgilidir? sorunun cevabı "Sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmiş olmasıyla" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir? Otobüslerin ve minibüslerin yolcu alıp yolcu indirdikleri yere ne denir? Seyfe Gölü hangi ilimizdedir? Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Milli bayramlarımız insanlarımızın bir araya geldiği önemli günlerdir. Sevinç ve çoşku içinde kutlanan milli bayramlarımız, milletimizin büyük mücadeleler vererekvatanımızı kurtarmalarının sembolüdürler.Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir? Akıl yaşta değil, baştadır. Atasözünde hangi sözcüğün eş seslisi (sesteşi) vardır? Kilogramı 13,84 lira olan zeytinden 1,5 kg ve kilogramı 12,50 lira olan peynirden 0,8 kg alan bir müşteri toplam kaç lira öder? Aşağıdakilerden hangisi bize bilgisayarda yaptığımız işlmeleri bize gösterir? Fiziksel anlamda iş, bir cisme uygulanan ............................ ve aldığı yol ile doğru orantılıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ülkemiz maden bakımından oldukça zengindir. Fakat bu madenlerden ekonomik olarak yeterince yararlanılamamaktadır. Bu durumun sebebi olarak;I. Gerekli bilgi ve teknolojinin olmamasıII. Yeterli sermayenin olmamasıIII. Yeterli işgücünün olmamasıhangileri gösterilebilir? Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Atasözünde altı çizili sözcükler hangi anlamdadır ? Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerinden hızlıdır? İlk ayetler indiğinde Hz. Muhammed kaç yaşındaydı? Bugün kullandığımız anayasa kaç yılında yapılmıştır? Neden böyle düşman görünürsünüzYıllar yılı dost bildiğim aynalar?Bu dizelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? I. Kaza riski yüksektir II. Ülkemizdeki en yaygın ulaşımdır Yukarıdaki ipuçları hangi ulaşım türüyle ilgilidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Şayet yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu...(Enbiyâ suresi, 22. ayet)Bu ayette aşağıdaki inanç biçimle- rinden hangisi vurgulanmaktadır? Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak Ben aşkımla bahar getirdim sanaTozlu yollarından geçtiğim uzakİklimden şarkılar getirdim sanaBu dörtlüğün altı çizili dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadeler doğruysa D yanlışsa Y harfi koyunuz.(...........) Çocuklar askere gidebilir. (.........) Arkadaşlarımıza kötü davranmamalıyız. (..........) Çocukların oyun hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin en yüksek dağıdır? Hz. Peygamberin, ilk ezanı Bilal-i Habeşinin okumasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Korkular ﴾1﴿ bilinçaltımızda yatan düşünceler gibidir ﴾2﴿ hatıraları tazeler ﴾3﴿ uyarır ﴾4﴿ harekete geçirir ve unutmayı önler.Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. buyurmuştur. Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? A: ............B: Yes, there are. Hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 160 TL 2 tane 20 TLden kaç TL fazladır? Aşağıdakilerden kaç tanesi beşeri unsurdur?1-akarsu 2-göl 3-cami 4-ev5-ağaç 6-çöl 7-vadi 8-kilise Aşağıdakilerden hangisi her zaman büyük harf ile yazılır? Aşağıdakilerden hangisi ihramlı iken yasak olan davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde atasözünün açıklaması yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Selma Hanım, hamur mayalamak için aşağıdaki işlemleri yapmıştır.1. Maya, un, tuz ve şekeri karıştırıp ılık su ekleyerek yoğurdu.2. .................................3. Yeteri kadar kabardığını görünce hamurdan çörek yaptı.Maya mantarları oksijensiz solunum yaparlar ve belirli sıcaklıklarda faaliyet gösterirler.Buna göre, hamurun yeteri kadar kabarması için Selma Hanım 2. işlemde ne yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir dine inanmanın bireysel faydalarından biri değildir? Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur? Dünyadan bakıldığında Ay ve Güneşin hemen hemen aynı boyutta görülmesinin nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir? Atatürk 1905 yılında Harp Akademisinden ne olarak mezun olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir