S:1

Parasının %20sini harcayan Özlemin geriye 240 lirası kalmıştır.
Buna göre Özlemin başlangıçta kaç lirası vardı?

Parasının %20sini harcayan Özlemin geriye 240 lirası kalmıştır.Buna göre Özlemin başlangıçta kaç lirası vardı? sorunun cevabı "300" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir? Geçmişte insanlar; bazı olaylardan hareketle hava tahminleri yapıyorlarmış. Mesela at kestanesi ağaçlarının çiçek açması havaların ısınmaya başladığının göstergesi olarak kabul ediliyormuş. Çekirgelerin çok ses çıkarması ise ertesi günün sıcak geçeceğinin işareti olarak kabul ediliyormuş.İnsanlar yaptıkları bu tahminlere göre .......................................................... boş bırakılan yere hangi seçenek yazılmalıdır? Aşağıda verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi dolaylı anlatım cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi bir cebirsel ifade değildir? Bir ülkedeki eğitilmiş insan sayısının fazlalığı o ülke için önemli bir güç kaynağıdır. Bunun başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sıcak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? I. 1/1.000.000II. 1/500.000III. 1/200.000Yukarıda ölçeklerin ayrıntıyı gösterme bakımından büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Divan edebiyatı sanatçıları ve yaşadığı yüzyıllar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Vücudumuzda yaşamsal faaliyetler sonucundaoluşan atık maddeler verilenlerden hangileri ileuzaklaştırılır?1. Böbrekler2. Akciğerler3. Deri Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...Gölgende bana da, bana da yer ver!Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? İlk çeviri roman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi yönümüzü bulmamıza katkı sağlamaz? Waitress :How do you like your steak?Ceyda :- - - -, please. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi kendiliğinden ışık yapar? Ateş küre sıcak ve akışkan bir yapıya sahiptir. Ateş kürede bulunan magma bazen yer yüzüne çıkabilir. Magmanın yer yüzüne çıktığı noktalara ................denir. Yukarıda verilen paragrafta noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlk meclisin ve hükümetin başkanı kimdir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? Hangisine uygulanan kuvvet farklıdır? Aşağıda verilen elektrikli araçların hangisinin kullanım amacı yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi defa sözcüğünün eş anlamlısı değildir? Basit ve kolay kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin özelliklerinden biri değildir? Basamak basamak indiğim taş merdivenler, dirsek verip beni sola yönlendirince karşılaştığım görüntü düşlerimi bıçak gibi kesip attı, adım atmayı bile unutarak öylece kalakaldım o büyülü manzaranın önünde. Sularında büyüyen ağaçlarmış gibi yan yana, sıra sıra uzanan, tuhaf başlıklı yüzlerce sütundan oluşan loş ışıklı büyülü bir göl uzanıyordu ayak larımın dibinde. Hayır, Yerebatan Sarayına ilk kez gelmiyordum ama her gelişimde aynı duyguyu yaşadığımı anımsıyorum.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mevsimler nasıl oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? II. Bayezit Döneminde Avrupa yönündeki seferlerde durgunluk yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi görülmektedir? Aşağıdakilerden hangisi kayaçların fiziksel yollarla parçalanmasına neden olaylar arasında gösterilemez? Ermeni Hükümetinin Sevr Anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının 13-14. yüzyıllardaki öğretici metinlerinin özelliklerinden değildir? Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret Anlaşmasını hangi devlet ile imzalamıştır? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir? Bilimsel çalışma ve araştırmalarda aşağıdaki aşamalardan hangisine başvurulmaz? Dünya üzerinde farklı yaşam alanlarının olması sebebiyle bir bölgede yaşayan canlıların sayı ve çeşitçe zenginliği o bölgeye ait ........................... ifade eder.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? • Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır.• Yatsı namazının son sünnetiyle vitir namazı arasında kılnır.• Genelde yirmi rekat olarak kılınır.• Cemaatle veya tek başına kılınabilir.Verilen bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir