S:1

Bazı araştırmacılar, cirit oyununun eski Türklerde bir savaş manevrası olduğunu söylerler. Çünkü önceleri savaşlarda en etkili silah atlı savaşçıların elindeki mızrak ve gürzlerdi. Atlı savaşçılar, manevra yeteneği kazanmak için savaş öncesi eğitim- lerinde değnek kullanırdı. Cirit oyununun savaş oyunu sayılması bu yüzden.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Bazı araştırmacılar, cirit oyununun eski Türklerde bir savaş manevrası olduğunu söylerler. Çünkü önceleri savaşlarda en etkili silah atlı savaşçıların elindeki mızrak ve gürzlerdi. Atlı savaşçılar, manevra yeteneği kazanmak için savaş öncesi eğitim- lerinde değnek kullanırdı. Cirit oyununun savaş oyunu sayılması bu yüzden.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Eskiden Türkler arasında yaygın olan sporlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki inançlardan hangisinde Sihizm ile İslamiyet benzer görüşe sahiptir? 560 020 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk Kurtuluş Savaşını nerede başlatmıştır? Bağrına bastığım bahar bakışlımBusen buram buram bendeki bendeBeni benliğine bin bin bağlaYukarıdaki dizelerde b sesi sürekli tekrar edilmektedir.Bu tekrarların oluşturduğu ahenge verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır? Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta, 0a karşılık gelen noktaya en yakındır? Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde hatalı yazılmış bir kelime vardır? Türkiye'deki ovaların, pek çok insanı barındıran yoğun nüfuslu yerler olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? "79" sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Sanatçı; kendini bir bilim adamı, edebiyatı da bir bilim olarak gördüğünü her fırsatta dile getiriyor. Bu anlayışı eserlerine de yansıtıyor. Eserlerinde gözlemi baş tacı yapan sanatçı, bir tutanakçı gibi davranıp hayalle bağını kesiyor.Bu parçada hayalle bağını kesmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi duygu, düşünce ve isteklerimizi karşımızdaki kişiye konuşarak ilettiğimiz araçlardandır? Mescid-i Nebi'nin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? 8 ile kendinden bir sonra gelen sayının toplamı kaçtır? Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allaha, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekatı verendir... ( Bakara suresi, 177.ayet )Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliktir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimiz için kullandığımız ürünlerden değildir? Yüce Allah, evreni insanların hizmetine sunmuştur. Yaşadığımız çevrenin üzerinde insanların ve diğer canlıların da hakları vardır. Bu nedenle insan doğada hizmetine sunulan imkânların ilahî bir emanet olduğunun bilincinde olmalı ve bunları gelişigüzel kullanıp savurganlık etmemelidir. Birbirinden farklı özelliklere sahip varlıkların oluşturduğu evrende belli bir uyum, düzen ve denge vardır.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cihan 52 fındığın 6 tanesini yedi. Kalanları 4 öğrenciye eşit dağıtırsa her öğrenciye kaç fındık düşer? XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupada bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelere Rönesans denir. Rönesans hareketi ilk olarak İtalyada başlamıştırAşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin İtalyada başlamasının nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, resmi belgenin paraf edilmesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Özgür insan kitapların ürünüdür. İnsanlarkitapları nasıl yaratıyorlarsa, kitaplar da insan-ları öyle yaratır. Onun içindir kiözgürlükten korkanlar, kitaplardan da korkarlar. Beğenme-dikleri, kişisel nedenlerle hoşlanmadıkları dü-şünceleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. - - - - -.Aşağıdakilerin hangisi bu paragrafın son cümlesi olabilir? Hayat sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri giz- li antlaşmalarla Osmanlıya ait Boğazları ve Doğu Anadoluyu Rusyaya vermiştir. Fakat Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamıştır.Bu durum;1- Rusyanın I. Dünya Savaşından çekilmesi2- Osmanlının bu toprakları bırakmaması3- İtilaf Devletlerinin savaştan yenik çıkmasıseçeneklerinden hangileriyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Çevremizdeki dağlar, akarsular, göller ....................unsurlardır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Memluklerin, Yavuz Sultan Selimin Mısır seferine çıkmasına neden olan tutumlarından biri değildir? 816 : 8 bölme işleminde bölüm aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kendi yapmış olduğu oyuncağa aynı anlama gelen kelimeleri isim olarak vermek isteyen Sıla, hangi kelimeyi kullanmamalıdır? Sürat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi toplumun kültürünü belirleyen öğelerden biri değildir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? T.C.Anayasasına göre,aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için mutlaka taşıması gereken niteliklerden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir? 13 - 7 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının özelliklerinden değildir? China, India, the U.S.A, Indonesia, Brazil and Pakistan nearly constitute the half of world population with the rate of 46%. And China is - - - - country of the world with 1.3 billion people. 3001 – B = 2178 işleminde B yerine gelecek sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir