S:1

47 sayısını 8e bölen bir öğrenci işlemde hata yaptığı için kalanı 2 ek- sik bulmuştur.
Buna göre öğrencinin bulduğu kalan aşağıdakilerden hangisidir?

47 sayısını 8e bölen bir öğrenci işlemde hata yaptığı için kalanı 2 ek- sik bulmuştur.Buna göre öğrencinin bulduğu kalan aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazılan ‘de ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi fiilden türeyen isimdir? Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hikmette yer almaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük sesli uyumuna uymaz ? İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilmişti. Ardından İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar Anadolunun farklı yerlerinde işgal hareketlerine girişmişlerdi. Osmanlı yöneticileri işgallere karşı çaresizlik içinde bulunuyorlar, galip devletlerin insafına sığınmaktan başka yapacak bir şey kalmadığına inanarak onlarla iyi geçinmek gerektiğini düşünüyorlardı.Bu metinde Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, hem yapım eki hem de çekim eki vardır? Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu genler iki harf ile gösterilir.Buna göre;I. Baskın alel büyük harfle gösterilir.II. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden farklıysa heterozigottur.III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur.verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde özne işi yapan değildir? • Can ve mal güvenliği esastır.• Emanete hıyanet edilmemelidir.• Kan davaları ve tefecilik kesinlikle yasaktır.Bu maddeler aşağıdakilerin hangisinde yer alır? Rejenerasyon (yenilenme) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ahmet, radyodan Bir hasta için acil olarak O grubu Rh (-) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin ... hastanesine başvurmaları rica olunur. anonsunu duyuyor.Kan grubu uygun olduğu için kan vermeye giden Ahmetin kan grubu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi okuldaki teknolojik araçlar için söylenemez? Gazeteciler ve Basın Bayramı ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi partenogenezle üreme örneklerinden birisi değildir? Halife Yezid, Kerbela Olayından sonra ayaklanan Medinelileri cezalandırmak için ordusunun başına, aşağıdakilerden hangisini getirmiştir? Üç doğal sayının toplamı 8514tür. Birinci sayı 2814, ikinci sayı 4042 olduğuna göre üçüncü sayı kaçtır? Veyselin kitaplarının sayısı Cemrenin kitap sayısının 2 katından 5 eksiktir. İkisinin toplam 37 kitabı olduğuna göre Veyselin kaç kitabı vardır? (–6) · [(+2) – (–1)] =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen 3216, fark 458 ise çıkan kaçtır? ✿✦✩✿✦✩✿.........✩ örüntüsünde eksik olan nesne aşağıdakilerden hangisidir? Bud :Do you know where - - - -?Yusuf :Im sorry. I am not from this city. Yarım saat önce saat 3 buçuktu. Buna göre 1 saat sonra saat kaç olacak? Vazodaki 7 çiçeğin 5 tanesi kurudu. Vazoda kurumayan kaç çiçek kaldı? Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu süvarileri içinde yer alır? We have been reading books in the library - - - - . Kara kürede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Moskova Antlaşmasında Rusya ile sınırlarımız büyük ölçüde belli oldu. Rusya ile yapılan bu antlaşma ile hangisi gerçekleşmedi? Peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? Bir iş yerinde iş görenlerle sağlıklı insan ilişkileri kurabilmek için işverenler aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır? Geyik - Kuş - İnsanYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Aşağıdakilerin hangisinde öteki sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına doğrudan örnek oluşturmaz? Çığ felaketi hangi alanlarda görülmez? 1055 yılında Bağdat'a girerek Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtaran Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir kırtasiyeci tanesini 26 Kr den aldığı kalemleri 34 Kr den satmıştır. Kırtasiyeci kaç Kr kâr etmiştir? Toprak ürünlerinden alınan zekât miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kuran-ı Kerimdeki sure sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Okul müdürümüz, cuma günü sınıf öğretmenimize okuma bayramı yapın dedi.Yukarıdaki hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır? PowerPoint 2007 programında yeni bir slayt eklemek için hangi yol izlenir? Karşılıklı konuşmalarda konuşmacının konuşmasından önce satır başlarında kullanılan noktalama işareti hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir