S:1

Dil, gündelik yaşamın şekillenmesinde etkili olan bütün unsurların başında yer alır. İnsanın sürekli olarak kullanmak zorunda olduğu bu araç, eksiksiz olarak bütün insanlığın yararlandığı temel bir yetenektir. Ne denli ilkel olursa olsun, hiçbir top- lum yoktur ki bu araca ihtiyaç duymamış, bu aracı kullanmamış, geliştirmemiş olsun. Dil denilen araçtan yoksun bir kültür yoktur. Bu yüzden de dil, toplum bilimi ile doğrudan ilişkilidir; gündelik yaşamdaki her türlü değişiklik dile yansır. İşte bu yakın ilişki bizi, dili bir araç olarak düşünmekten öteye, kültürel bir kurum olarak ele almaya iter.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

Dil, gündelik yaşamın şekillenmesinde etkili olan bütün unsurların başında yer alır. İnsanın sürekli olarak kullanmak zorunda olduğu bu araç, eksiksiz olarak bütün insanlığın yararlandığı temel bir yetenektir. Ne denli ilkel olursa olsun, hiçbir top- lum yoktur ki bu araca ihtiyaç duymamış, bu aracı kullanmamış, geliştirmemiş olsun. Dil denilen araçtan yoksun bir kültür yoktur. Bu yüzden de dil, toplum bilimi ile doğrudan ilişkilidir; gündelik yaşamdaki her türlü değişiklik dile yansır. İşte bu yakın ilişki bizi, dili bir araç olarak düşünmekten öteye, kültürel bir kurum olarak ele almaya iter.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? sorunun cevabı "Dilin kendine has kuralları vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlar için za­rarlı olarak kabul edilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Böbreklerde idrarın oluşumu ve vücuttan atılması sürecinde,I. Bowman kapsülüII. Glomerulus kılcalıIII. Henle kulpuIV. İdrar kesesiyapılarının çalışma sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Memeli canlılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?  Urartuların başkenti neresidir? Kuvvetin büyüklüğü …………………………. ile ölçülürYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? '' I'm playing b_ard g_mes ''Cümlede boş bırakılan yerlere hangi harfler gelmelidir? 14, 5, 41, 23, 16, 9, 54 sayılarından oluşan veri grubunun ortancası kaçtır? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir? Kuvvetle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kuralı 3n + 1 olan örüntünün bir terimi değildir?  Haram Aylar kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir ? (12a - 5) - (5a + 8) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?  Felsefenin en tipik sorusu “nedir?” sorusudur. Bir şeyin ne olduğunu sorar felsefe: “İnsan nedir?”, “Ahlak nedir?”, “Devlet nedir?”, “Adalet nedir?”...Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden biri değildir?  9 sayısının sağına 3, soluna 5 eklediğimizde elde ettiğimiz sayı, ilk sayıdan kaç fazladır? Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hece düşmesi (ses düşmesi) olmamıştır? Milli Mücadelenin amacının, yönteminin belirlendiği ve Mustafa Kemal'in yayımladığı yazı hangisidir? Ambulans, polis arabası ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir?   Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvandır?  London kuvvetleri ile ilgili,I. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür.II. Apolar moleküller arasında ve soygaz atomları arasında yoğun fazda görülür.III. London kuvvetlerine indüklenmiş dipol – indüklenmiş dipol bağları da denir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Denklemi y = 10 olan doğrunun y eksenini kestiği noktadan, eğimi 2 olan bir başka doğru geçmektedir. Bu doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli saz şairlerinden olan sanatçı şiirlerinde aşk, yaşama sevinci, özlem, gurbet ve tabiat temalarını işlemiştir. Şiirleri “Dostlar Beni Hatırlasın” adı altında birleştirilen sanatçı Anadolu’nun zengin kültürünü, kendisindeki derin hayal ve zengin düşünce ile birleştirmiş, kendine özgü bir şiir dili oluşturmuştur.Bu parçada tanıtılan saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde en uzun gecenin ve en kısa gündüzün yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? Taban ayrıtlarının uzunlukları 4 m ve 8 m, yüksekliği 16 m olan dikdörtgen prizmayla aynı hacme sahip küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç metredir? • 1925’te Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı• 1934’te din adamlarının dini kıyafetleriyle ibadet yerleri dışında gezmeleri yasaklandı. Buna göre;I. Topluma çağdaş bir görünüm kazandırmakII. Laiklik yolunda adım atmakIII. Toplumsal ayrıcalıkların önüne geçmekhedeflerinden hangilerinin gözetildiği savunulabilir? Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere …………denir? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? Eşyaların kötü kullanılması kolay bozulmasına ve kırılmasına yol açar. Bazı insanlar bozulan veya kırılan eşyalarını hemen atmayı tercih ediyor. Oysa atmadan önce onları tamir etme yollarını aramalıyız. Çünkü pek çok eşya tamir edilebilir. Üstelik, tamir edilebilecek eşyaların atılması ailemizin ve ülkemizin ekonomisinezarar verir.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? İzmir’i işgal ettiğinde bu olaya tepki göstererek yunan askerlerine ilk direniş gösteren kahramanımız kimdir?  İl ve ilçelerde yol, su, temizlik, ulaşım gibi hizmetlerini sağlayan yerel yönetim örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Mohaç Meydan Muharebesi hangi tarihde olmuştur? Aşağıdaki fiillerden hangisi geniş zamanlıdır? Bilgisayarımızı Zararlı yazılımlardan (Virüslerden) korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız uygun olmaz? Aşağıdakilerden hangisi yayalardan kaynaklanan trafik kazası sebebidir? Emel 11 yaşındadır. Bayram Emel’den 3 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir