S:1

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
biten bir eylemi ifade etmektedir?

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisibiten bir eylemi ifade etmektedir? sorunun cevabı "Eski dostumun yanına uğrayıp acı bir kah- vesini içtim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan etki almadan hareket etmez? Aşağıdakilerden hangisi hava olayları arasında yer almaz? Sınırları belli bir alanda  yaşayan insan sayısına ne ad verilir ?  Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? Hangi cümlede mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır? Dünya’nın Güneş’in etrafında dolandığı yörüngenin şekli hangisine benzemektedir? 9 ve 10’a kalansız bölünebilen bir doğal sayı aşağıdakilerdenhangisine bölünürse kalanı 0’dan farklı olabilir? I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmekII. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmakIII. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmekYukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir? "Karnı ağrıyormuş." cümlesindeki "karın" kelimesinde bir ses olayı görülmektedir. Aşağıdaki cümlelerden aynı ses olayı vardır? Rauf Orbay'ın, Osmanlı Devleti adına imzaladığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karbonhidratların kimyasal sindirimi hangi organda başlar? Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? Emin, annesinden parkta oyun oynamak için saat 15:15  ile 16:30 arası izin almıştır. Emin oyun oynamak için kaç dakika izin almıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi tarihi eser olarak görülemez? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır ? Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklarla İlgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal’in “Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız!” emri doğrultusunda zamanı gelince askerler ileri atılmış ve düşman imha edilmiştir. Böylece Conkbayırı’nda zafer kazanılmıştır.Bu olay Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ad tamlaması” vardır? Denemeci, başka insanları ve başka gerçekleri anlatırken de hep kendindenhareket eder. Onun için “ben” sözünü çok kullanır. Dene-meci, üzerine binasını kurduğu hazır bilgileri tekrarlamaktan kaçınmak zorundadır. Bilgin, bilinmeyeni kesin yargılarla ortaya koyarken, denemeci bilinmeyenlerin dünyasında tered-dütlü hedefler göstermeye çalışır.Bu paragraftan, deneme hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?  ”Hediyeniz bizde duruyor.'' cümlesinde altı çizili eklerin çeşidi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bilgi Edinme başvurularının etkin,süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri alan birim hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?        I. kendine iş edinmişti                        IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra                   II. vaktiyle okumamış olmanın            V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi                                                      III. durmadan çalışarak                        VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat Bir apartmanda oturan aileler “sağlıklı bir çevre oluşturmak ve doğal kaynakları verimli kullanmak” için bazı kararlar alıp uyguluyorlar.Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun doğru uygulamalardan değildir? Yüce Allah’ın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir? • Camide namaz kıldırmak ve hutbe okumakla görevli kişidir.• Camide, namazdan önce cemaati bilgilendirmek amacıyla yapılan bir konuşmadır.• Namaz vaktinin geldiğini bildirmek amacıyla ezan okuyan kişidir.Özellikleri anlatılan cami görevlileri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?  17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde;• Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler devlet tarafından satın alınmalıdır.• Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır.kararlarının alınmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermemektedir? Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken bir kural değildir?  Umarım onlarla - - -  -Bu ifade, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa anlamlı bir cümle olur? Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklüklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?  Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme ..............denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi belediyenin denetim birimlerinden biri değildir? Güneş’in dış yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak kaç °C’dir?  Çin’den başlayarak, Anadolu  ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü tarihî ticaret yolu, aşağıdakilerden hangisidir? Afrika ve Amerika kıtaları arasında Atlas Okyanusu bulunmasına rağmen bu kıtalarda aynı tür kara canlılarına ait fosillere rastlanmaktadır.Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1723-1727 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşması. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir