S:1

Sağanak yağmurlara bağlı olarak oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

Sağanak yağmurlara bağlı olarak oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
7+ ... = 17Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen “toplanan” kaçtır? Maddelerin ışınları tutup ısıya dönüştürmesine ne ad verilir ? Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır? ”Yemeğin bereketi yemekten önce………..,yemekten sonra da elleri ve …….. yıkamaktadır?”Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi santimetrenin kısa yazılışıdır? Akdeniz ikliminin görüldüğü köylerde konut yapımında daha çok hangi malzeme kullanılmıştır? (8 x 3) ÷ (9 – 3) =  işleminin sonucu kaçtır? I-Bağımsız AnaokuluII-AnasınıfıIII-Uygulama SınıfıOkul öncesi eğitim kurumları yukarıdaki grupların hangisiyle açılabilir? “Kaynak” sözcüğü hangi cümlede: “Elimizde bulunan kitapla sizlere bir kaynak vermeye çalıştım.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 1 koyun ile 1 tavuğun ayaklarının toplamı kaçtır? Anayasamızın kişilerin özel hayatının gizliliğini güvence altına alan maddesi aşağıdakiler- den hangisidir? Aşağıda verilen organik moleküllerden hangisi her zaman tek çeşit monomer içerir? • “Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enbiya suresi, 4. ayet)• “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara suresi, 110. ayet)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  1 tane 350 grama 1 tane 500 gram, 5 tane 50 gram eklersem kaç kg olur? Çevremizdeki cisimleri görebilmemiz için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin şekil almış haline uygun bir örnek değildir? Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından sonra kimin yanında kaldı? Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına ve kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır.Bu sözle dilin hangi yönü vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi çift halkalı olan pürin grubu organik bazlardandır?  Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı hareketine ..........denir. Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı harekete ise .........denir.  “Gizli ve hızlı söz, işaret, ilham” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Mahallemizin nüfusu 720’dir. Her aile ortalama 4 kişiden oluştuğuna göre mahallemizde kaç aile vardır? 64 sayısının 36 fazlası kaç eder? 29 – 30 – 28 – 45 – 40 - 49Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi 2 ile kalansız bölünebilmektedir? Aşağıdaki hangisi okul kurallarına uyan bir öğrencinin yapacağı bir davranıştır ? Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ilk başkanıdır?  Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? Hz. Peygamber’in ailesine karşı tutum ve davranışlarında aşağıdakilerden hangisi görülmezdi? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır ? Bir uçak 6 saatte 8400 kilometre yol almıştır.Bu uçak bir saatte kaç km yol gitmiştir? Bitkiler solunumlarını hangi kısımlarıyla gerçekleştirirler? Birden çok varlığı anlatan isimlere ne denir? Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözüyle, aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?  “-cık, -cik” eki, aşağıdakilerden hangisinde eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi kültür öğelerimizden değildir. Aşağıdakilerden hangisi hareket bildiren bir sözcüktür ? Aşağıdakilerden kaç tanesi insanın sahip olduğu evrensel değerlerdendir? *özgürlük   ,    *eşitlik   ,* adalet  , *sevgi*düşmanlık ,   *saygısızlık  , *hoşgörü Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir