S:1

(1) İnsanlar, sağlıklı beslenmiyor ve spor yapmıyor. (2) Bu nedenle geçmişe göre daha sık hastalanıyor. (3) Bu durumdan kurtulmak için abur cubur yemeyi bırakmalıyız. (4) Spor yapmayı bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

(1) İnsanlar, sağlıklı beslenmiyor ve spor yapmıyor. (2) Bu nedenle geçmişe göre daha sık hastalanıyor. (3) Bu durumdan kurtulmak için abur cubur yemeyi bırakmalıyız. (4) Spor yapmayı bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? sorunun cevabı "2." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi haniflerin özelliklerinden biridir?  Faaliyet gösteren tüm organizasyonlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan yönetim tekniğe ne ad verilir? Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.Buna göre;I.  Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.II.  Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.III.  Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.atom altı parçacıkla ilgili ifadeler- den hangileri doğrudur? Hangisi muhtarların görevleri arasında yer alır?   Aşağıdakilerden hangisi “terkibibent” için söylenemez? “cam” ile “ayna” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur? 1920’li ve 1930’lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran - - - - , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir öğe vurgulanmıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapı” kelimesiyle yapılmış bir deyim yoktur? 12’ nin asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranı daha fazladır? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların yanına ( D ) yanlış olanların yanına ( Y ) yazınız.1- (   ) Teravih namazının kılınması farzdır.2- (   )  Peygamberimiz’e (s.a.v.) ilk ayetler Hira Mağarası’nda gönderilmiştir.3- (   ) Cenaze namazını kılmak sünnettir.4- (     ) İstediğimiz zaman namazları kazaya bırakabiliriz.5- (    )  Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk inanan eşi Hz. Hatice’dir. Ülkemizde bazı etkenler farklı iklim tiplerinin oluşmasına sebep olmuştur.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı iklim tiplerinin oluşma sebeplerinden biri değildir? Dünya’nın ilk uzay mekiği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanılışıyla ilgili yazım yanlışı vardır? Dinimize göre yemekten sonra ne söylemeliyiz? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi soyuttur?  MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre hazırlayıcı eğitimin ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice’nin (r.a.) evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir? “Matematik Öğretmeni Ece ile öğrencisi Elif arasında yaşanan bir tartışmada Elif: ʻMatematiği sevmiyorum. Bu yüzden de matematik ödevlerine zaman ayırmıyorum. Ayrıca matematiğin hayatımızda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Sanırım hiçbir zaman matematikte başarılı olamayacağım.ʼ demiştir.”Elif’in “Matematiğin hayatımızda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum.” sözü Bloom’un Tam Öğrenme Modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? Şinasi’nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş, Şinasi Paris’e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. Vatan yahut Silistre adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülen yazar, V. Murat’ın tahta çıkmasıyla İstanbul’a dönmüş ve “Kanun-i Esasi”nin hazırlanışında görev almıştır. Kısa bir süre sonra tutuklanarak Midilli’ye sürülmüştür. Sakız Mutasarrıflığı görevindeyken vefat etmiştir. “Vatan şairi” olarak anılır. Çok yönlü bir sanatçıdır. Gazetecilik yapmış; şiir, roman, tiyatro, eleştiri gibi türlerde eser vermiştir. Yaşamı boyunca vatan, millet, hürriyet gibi kavramların savunucusu olmuştur.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklığa uyulmamıştır? Aşağıdaki canlılardan hangisi su kürede yaşayamaz?  Yönetimde İnsan İlişkilerinin hangisi, işgörenlere örgütçe sunulan hizmetlere ilişkindir; ödeme, özendirme, ısıtma, aydınlatma, sağlık, temizlik, yemek gibi hizmetler yapılırken hizmeti sunanlarla alanlar arasında oluşturur? Sınıfımızdan her kulübe 2 öğrenci katıldı. Okulumuzda 20 kulüp olduğuna göre sınıf mevcudumuz kaçtır? I. Dört dizeden oluşan, uyak düzeni aaxa şeklinde olan halk şiirinin en küçük nazım biçimidir.II. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılan, dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişen, kahramanlık temalı âşık tarzı halk şiiri nazım şeklidir.III. Türlü ezgilerle söylenen, bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşan anonim halk şiiri nazım biçimidir.IV. Dört dizeli bentlerden oluşan, savaş, yangın, deprem, salgın hastalık gibi konuları işleyen, oldukça uzun bir nazım biçimidir.Numaralı cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? I. Zengin bir hatıra mirasına sahip  olmaII. Birlikte yaşama isteğine olumsuz bakmaIII. Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olmaYukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? Vücudumuzdaki hayati öneme sahip sıvı aşağıdakilerden hangisidir? “Kadar” sözcüğü hangi cümlede benzetme görevi yapmaktadır?  Mezhepler ne zaman ortaya çıkmıştır? Halk arasında kezzap olarak bilinir. Gübre endüstrisinde kullanılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Hakan gideceği yere 60 km hız ile giden bir araç kullanarak 5 saatte gitmektedir. Aynı mesafeyi 4 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç km artırmalıdır? - - - - is a place where water flows over a vertical drop in the course of a stream or river. Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının çocuk sağlığı yönünden olumlu etkilerindendir?  “Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Orada hiçbir kimse herhangi bir haksızlığa uğratılmayacaktır. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar bile olsa getirir, mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” (Enbiya suresi, 47. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Hz. Peygamber İslam’ı tebliğden vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmediği gibi kendisine yapılan tehditlere de boyun eğmemiştir.Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki yönlerinden hangisine örnek gösterilemez? "603" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki şehirlerden hangisi Anadoluda medeniyete yön vermiş şehirlerden değildir? Karşıdan karşıya geçişlerde ilk geçiş hakkı kimlere aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir