S:1

Toplum yaşantısında iz bırakan, fikirleri ile toplumu yönlendiren kişilere
- - - - denir.
Verilen bilgiye göre cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Toplum yaşantısında iz bırakan, fikirleri ile toplumu yönlendiren kişilere- - - - denir.Verilen bilgiye göre cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "lider" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir İnsanın kendine yazlık almış olması, hangi temel hakkını kullanmıştır ? 5-3-7-2 rakamlarından hangi sayıyı oluşturamayız? Aşağıda vücut bölümlerinden boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir ?"fi_g_r" 1996 yılı, UNESCO tarafından ‘‘Dünya Kahkaha Yılı ilan edildi. ‘‘Dünya Kahkaha Yılının kahramanı ise Nasrettin Hocaydı. Nasrettin Hocanın namı ülke sınır- larını aşmış, bütün dünyaya yayılmış olmasına rağmen Türk çocuk kitaplarında kendisine yeterince yer ayrılmadığını söyleyebiliriz. Nasrettin Hoca fıkralarının ‘‘100 Temel Eser kapsamına dâhil edilmiş olması, Nasrettin Hoca fıkralarından oluşan kitapların basılması, üniversitelerin onunla ilgili çalışmalar yapması Nasrettin Hocaya vefa anlamında yeterli değildir.Bu parçadan Nasrettin Hocayla ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz toplumsal sapma davranışının nedenleri arasında yer almaz? Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvusun ismidir.Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek bu sözlerle dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine sahiptir? Aşağıdakilerden hangisi dolaşımda görevli yapılardan değildir? İlahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına gelmektedir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından kendilerine verilen görevin gereğini en güzel şekilde yapmışlardır.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Hasta ziyaretinde hangisini söyleriz? "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toprağa karıştırıldığında toprak kirliliğine neden olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Yeni evlenen, hamile olan, gelin olan kişi genellikle hangi renk kıyafetler giyer? Sultan I. Abdülmecit Tanzimat Fermanının ilanından sonra, bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağını ve gerekli ıslahatları yapacağına yemin etti.Bu gelişme ile padişah aşağıdakilerden hangisinin üstünlüğünü kabul etmiştir? Soluk alıp verme anında, havanın izlediği yol hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kişiyi küfre sokan davranışlardan biridir? Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa, motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir? Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardandır? Peygamber Efendimiz, Ensar ile Muhaciri kardeş ilan etti, buna göre her bir Ensar bir Muhacir ile kardeş oldu. Kardeşlerini evlerine, bağ ve bahçelerine, işlerine ortak ettiler. Her türlü güzel işte geçerli olan bu kardeşlik bizler için güzel bir örnektir. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 4 tane onluk , 7 tane binlik , 8 tane birlik , 2 tane yüzlük , 6 tane on binlikten oluşan doğal sayı hangisidir ? Sahip olduğumuz meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ................................. denir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? 4483 sayılı kanuna göre aşağıdaki memur ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar? Bir öğrencinin, bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara (fiziksel, sözel ve/veya psikolojik) maruz kalmasına ne ad verilir? (1) ‟Üç Silahşörler adlı eser, Alexandre Dumas tarafından yazılmıştır. (2) Kitap, dünya klasikleri arasındadır. (3) En sevdiğim kahramanı Dartanyandır. (4) Diğer kahramanları Athos, Porthos ve Aramistir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? 1 ile 9 arasında kaç sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir? Hayat zor, demişti Engin. İki ayağını bir pabuca sokmaktan, kiralardan, ev eşyalarından, fakirlikten, zenginlikten bahseder olmuştu. Önünde, elinde filesi ile omuzları çökük bir emekli memur yürüyordu. Evlerden çocuk sesleri geliyordu. Bir mutfak penceresinden saçlarını başının üzerine toplamış bir kadının yüzü görünüyordu. Balık kokuları, kabak kızartmaları... Bir çocuk yoğurt götürüyordu.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerin hangisinin karşılığı doğru verilmiştir? Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Mustafa Kemalin Türk bağımsızlık mücadelesini belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Kuran hangi dilde gönderilmiştir? Kabirde bizleri sorgulayacak olan meleklere ne ad verilir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, birikimin, tutumlu olmanın önemi ni anlatmaktadır? Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Devletin dini kurallara göre yönetildiği yönetim şekli hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisindeki a harfinin üzerine bir yanlışlığı önlemek için ( ^ ) işareti konulabilir? Aşağidaki kelimelerden hangisinin köküne "-mek,-mak" eklerinden biri getirilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir