Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sürahinin yarısı su doludur. Bu suyun tamamı ile, aynı büyüklükte 6 bardak tam olarak doldurulmaktadır.
Tamamı dolu olan bu sürahilerden üçüyle, bu bardaklardan en çok kaç tanesi tamamen doldurulur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sürahinin yarısı su doludur. Bu suyun tamamı ile, aynı büyüklükte 6 bardak tam olarak doldurulmaktadır.Tamamı dolu olan bu sürahilerden üçüyle, bu bardaklardan en çok kaç tanesi tamamen doldurulur? sorunun cevabı "36" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? "72-67-62-A-52" Sayı örüntüsünde A harfi yerine hangi sayı yazılmalıdır? Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz? “ Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, Canlarınız, Mallarınız, Namus ve Şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü zarardan korunmuştur.” Peygamberimiz bu sözüyle hangi önemli konuya vurgu yapmıştır? İslam dinini kabul eden kimselerin ilk olarak söyledikleri şey aşağıdakilerden hangisidir? I. Telefonları meşgul etmemekII. Deprem sigortası yaptırmakIII. Aile afet planı hazırlamak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri deprem sonrası yapmamız gerekenlerdendir? Sınıf içerisinde yaptığımız sınıf başkan ve başkan yardımcısı seçme durumumuz aşağıdakilerden hangisine örnektir? Hangi cümlede altı çizili kelime adıl olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır? 1. Havza Genelgesi 2. Amasya Tamimi 3. İzmir’in İşgali 4. Mondros Mütarekesi 5. Kuvay-ı Milliye Birliklerinin kurulmasıYukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?