Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Gökyüzünü bir anda kara kara yağmur bulutları kapladı.
Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Gökyüzünü bir anda kara kara yağmur bulutları kapladı.Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? sorunun cevabı "Hava kapalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? 1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar  kazanmasını sağlamak;2. Onları ilk öğretime hazırlamak;3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Mıknatıslar hangi maddeyi çekebilir? Müslümanların ilk kez yenildiği savaş hangisidir? "Karnı ağrıyormuş." cümlesindeki "karın" kelimesinde bir ses olayı görülmektedir. Aşağıdaki cümlelerden aynı ses olayı vardır? “yıl” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre “sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite” aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Derneğimizin kuruluş amacını hiçbir zaman unutmamalıyız.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?  Bolluk kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? a = 7,24              b = 7,3            c = 7,256 Yukarıda verilen ondalık kesirlerin doğru bir şekilde sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümleleri anlamlı bir diyalog yapmak için doğru sıralama nasıl olmalıdır?1. Why are you there?2. Where are you, Bill?3. I want to buy flowers for my mother.4. At the florist’s