S:1

Gökyüzünü bir anda kara kara yağmur bulutları kapladı.
Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Gökyüzünü bir anda kara kara yağmur bulutları kapladı.Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? sorunun cevabı "Hava kapalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakiler mesleklerden hangisi elektriğin kesilmesinden olumsuz etkilenmez? Simge : Okulların kapanmasına 6 hafta 5 gün kaldı." Ezgi : Doğum günüme 1 ay 12 gün kaldı."Berat : Yaz tatili 37 gün sonra bitecek."Umut : 3 gün 16 saat sonra yeni yıla gireceğiz."Yukarıda hangi öğrencinin söylediği süre en uzundur? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.(...) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(...) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir.(...) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.(...) Yasaların önünde herkes eşittir. 1453 yılında Sultan Mehmet tarafından İstanbulun fethedilmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmamıştır? Her gıdada bulunan ve vücudumuzda ......................... olarak görev yapan besinler vitamin, su ve minerallerdir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? . Kendi etrafında döner.• Dünyanın etrafında dolanır.• Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanır.Yukarıdaki bilgiler hangi gök cismine aittir? I will visit my grandparents ......................... . Mute savaşında Müslümanların dağıldığı bir sırada komutan olan ve büyük bir zafer kazanan, Peygamber Efendimizin seyfullah(Allahın kılıcı) lakabını verdiği sahabi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 1,6,3,8,0,5,4,9 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulabilecek en büyük sayı kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri Mekkede bulunmaktadır?I.Kıblemiz olan Kabe II.Uhud Dağı III.Hira Dağı Ben ağaca tırmanabilirim cümlesi İngilizce nasıl yazılır ? [ (-3 + 7)] – 5 işleminin sonucu kaçtır? Şubat ayı kaç yılda bir, kaç gün olur? (I) Akşamüzeri hapishaneye bir sürü adam getirdiler. (II) Hepsi elli kadar vardı. (III) Bu kadar kalabalığı süngü takmamış iki jandarmanın arasında görünce yol parası borcundan buraya geldiklerini anladık. (IV) Nizamiye kapısından girince avluda sıra oldular. (V) Bir gardiyan elindeki kâğıda bakarak yoklama yaptı.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi isim cümlesidir? "Kemal kendisine saat almıştı. Eve geldiğinde saatin bozuk olduğunu fark etti. Kemal, saati aldığı mağazaya gittiğinde sorununa çözüm bulamadı."Bu durumda Kemal nereye başvurmalıdır? Kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı,düşünce,duygu,kanı ya da bilginin kaynak tarafından işitsel,görsel veya görsel-işitsel olarak üretilip kodlanmış haline ne denir? Babam, pazardan 35 kg elma ile 28 kg portakal aldı. Babam pazardan toplam ne kadar meyve almıştır? Ali Fuat Paşa, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluş amacını, iktidarla muhalefetin yan yana yaşamasını sağlamaktır. Yoksa parti iktidara gelmek için kurulmamıştır. şeklinde açıklamıştır. Yukarıdaki bilgiye göre; I.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile hükümetin denetlenmesi amaçlanmıştır. II. Farklı fikirlerin gelişimi engellenmeye çalışılmıştır. III.Çok partili hayata geçilmiştir, yargılarından hangilerine ulaşılır? Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir