S:1

Aşağıdakilerdenhangisimillî bayramdır?

Aşağıdakilerdenhangisimillî bayramdır? sorunun cevabı "Cumhuriyet Bayramı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç” anlamı vardır?  Gel bakma kimseye hor,Halkı yorma kendin yor.Yıkmak için çok düşün,Yıkmak kolay yapmak zor.                                   AnonimBu dörtlükten aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  İletişimin asıl amacı her zaman uzlaşmayı sağla- mak değildir. Önemli olan karşımızdaki insanları dinleyip anlamaya çalışmak, kendimizi onların yerine koymaktır. İletişim bir spor karşılaşması değildir. Yenmek ve yenilmekten ziyade birlikte keşfetmeyi, konuşabilmeyi ve birlikte yaşayabil- meyi başarabilmektir.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi iletişi- min amaçlarından biri değildir? Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı verilerine göre, yaşam memnuniyeti endeksi en yüksek olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Dinimize göre namazı kılmak için bazı şartlara sahip olmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi.- - - - seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimseninçocuğu olmak istemezdim.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde varlıkların yerini belirten bir sıfat vardır? Saçında çoğalmış aklar       Soluk  bir çizgi dudaklar       Neden bu çökük yanaklar       Üstünden yaşlar akıyor Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Aşağıdaki deyimlerde hangisinde, “bıkmak, usanmak” anlamı vardır? Sevr Antlaşması'na göre, aşağıdaki yerlerden hangisi Fransızlara bırakılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ses şiddetini değiştiren araçlardan değildir? Bilim, teknoloji ve sanayideki gelişmeler toplumsal yaşamdaki değişimler, eleştirel düşünce, yaratıcı bakış açısı günümüz çağdaş toplumlarının en temel özelliklerindendir.Günümüz toplumlarında görülen bu değişimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 7,9 - 9,200 - 6,276 - 9,30 kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarken neyi amaçlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle “kara devleti olma” özelliğinden çıkarak denizci bir devlet olmuştur? Selçuklu veziri Nizamülmülk, Nizamiye Medresesini aşağıdaki şehirlerin hangisinde açmıştır? I. Hataen bir şey yiyip içmekII. Kasten bir şey yiyip içmekIII. Kan aldırmakIV. Diş çektirmekBunlardan hangileri orucu bozan durumlar arasında yer alır? Mete Döneminde;I. Orduda onlu sistemi uygulandı.II. Askerler ok ve yay gibi silahlarla donatıldıIII. Kadın, erkek, yaşlı, genç vatanı birlikte savunurdu.IV. Boylar bir araya getirilerek devlet haline gelirdi.Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Türklerin “Ordu-millet’’ anlayışına sahip olduğunun bir kanıtıdır?  Emel 6 yaşındadır. Ablası 9 yaşında olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevleri arasında gösterilemez? (1) Kocaman bir oyuncak dükkânına girdiler. (2) Buradaaradıkları her çeşit oyuncağı bulabilirlerdi. (3) Dikkatligözlerle etrafı süzmeye başladılar. (4) İkisi de uzaktankumandalı uçağı gözlerine kestirmişlerdi.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindesıfat-fiil vardır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmak değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli ve hacmi vardır ?  Bireyin, tezcanlılık gibi doğuştan getirdiği mizaç özellikleri ile sonradan kazandığı karakter yapı özelliklerinin birbirleriyle etkileşiminden oluşan bir  bütünlüktür.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Benim bir adımı  35 cm ,babamın  bir adımı 50 cm’dir. Ben 190  adım yürüdüğüm yolu  , babam kaç adımda yürür ?                                                                                    Amacı, “dinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmek” olan konuşma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Islak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sürücülerin dönel kavşaklardaki dönüşlerde, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere ……………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kronik akciğer hastalığının ileri dönemlerinde; morarma, aşırı yorgunluk, güçsüzlük, kalp yetersizliği ve kalpte ritim bozuklukları görülebilir.Buna göre, kronik akciğer hastalarında görülen yukarıdaki rahatsızlıklar hangisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir? Hareket halindeki bir cisim yön değiştiriyorsa hangisi söylenebilir? Yurdumuzda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi diğerlerine göre daha çok mal kaybına neden olur? Türkiye’nin 2008 yılındaki nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler bölüğünde 100, binler bölüğünde 517 ve milyonlar bölüğünde 70 bulunduğuna göre, 2008 yılında Türkiye’nin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir?  Çiftçinin emek vererek tarlalarda kuru soğanı yetiştirme işine ne denir? “Kate was in Antalya on her summer holiday.”  Yukarıdaki cümleye göre Kate aşağıdaki aktivitelerden hangisini yapmamıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir