Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Yeni öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme anlayışını aşağıdaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinden hangisi daha az yansıtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Yeni öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme anlayışını aşağıdaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinden hangisi daha az yansıtır? sorunun cevabı "Kısa Cevaplı Testler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“1868 - 1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan - - - -, şeri mahkemelerde 1877 - 1926 yılları arasında hukuki kaynak olarak kul-lanılmıştır.”Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yer, aşağıda-kilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın uydusudur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılan yasal düzenlemelerden biri değildir? Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı Kerim’i …………… ve ……………dir.Yukarıdaki hadiste boşluklara aşağıdakilerden hangi ikisi gelmelidir? Okul çantamızı hazırlarken neye dikkat ederiz? Bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini geniş olarak inceleyen, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. İyilik eden iyilik bulur.II. İyilik et, denize at, balık bilmezse Halik bilir.III. İyilikten maraz doğar.IV. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.V. İyiliğe “Nereye gidiyorsun?” demişler, “Kötülüğe gidiyorum.” demiş.Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘ in yetişmesinde büyük emeği olan  süt annesinin  adı nedir ? I- Hendek Savaşı II- Hayberin Fethi III- Hudeybiye Ant.IV- Halid b. Velidin müslüman olmasıYukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi şekilde doğru verilmiştir ?