Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Öğrencilere bölme işlemini öğrenebilmeleri için ihtiyaç duydukları sürenin verildiği bir öğretme- öğrenme ortamında öğrencilerden bazıları, bölme işlemi için bir ön koşul öğrenme olan çarpma işlemini bilmediği için bölme işlemini de öğrenememiştir.
Öğrencilerin çarpma işlemini bilmediği için bölme öğrenememesi Carrollın Okulda Öğrenme Modelinin hangi ögesiyle ilgilidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Öğrencilere bölme işlemini öğrenebilmeleri için ihtiyaç duydukları sürenin verildiği bir öğretme- öğrenme ortamında öğrencilerden bazıları, bölme işlemi için bir ön koşul öğrenme olan çarpma işlemini bilmediği için bölme işlemini de öğrenememiştir.Öğrencilerin çarpma işlemini bilmediği için bölme öğrenememesi Carrollın Okulda Öğrenme Modelinin hangi ögesiyle ilgilidir? sorunun cevabı "Öğretimden yararlanma yeteneği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir?   652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yurt dışı sürekli görev süresi (uzatma hariç) kaç yıldır? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinden değildir? Kare için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? İşgaller karşısında halk tarafından kurulan millî direniş teşkilatlarının ortak adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Urfa savunmasıyla ilgili değildir? “De ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur.” (İhlas suresi)Anlamı verilen ihlas suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? Genç sporcu koşuda hedeflediği dereceye ulaşamadı  - - - - sakatlığı yeni atlatmıştı.Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Kısa” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mı / -mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ( I ) Televizyon dizilerinin her zaman yaşamımızda önemli bir yeri oldu.  ( II ) Ancak, son birkaç yıldır ağırlıklarını daha çok hissetmeye başladık. ( III ) Eş dost sohbetlerine kadar sızdı bu programlar. ( IV ) Günlük yaşamımızı, izlediğimiz dizinin ekrana geleceği güne ve saate göre planlıyoruz. ( V ) Diziler, öyküleriyle, öykülerinin geçtiği yerlerle, karakterleriyle ve müzikleriyle de yaşamımızın vazgeçilmezleri arasına girdi.  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? Okulu kim yönetir?