S:1

(I) İçinden deniz geçiyorsa yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz yaşadığınız şehre. (II) Bu teşekkürü en çok hak eden şehirlerden biri de İstanbuldur. (III) Gün batımında kızıla boyanan Boğaz suları, İstanbulu bir masal mekânına dönüştürür. (IV) Bu şehirde hayat bu yüzden çok güzeldir.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(I) İçinden deniz geçiyorsa yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz yaşadığınız şehre. (II) Bu teşekkürü en çok hak eden şehirlerden biri de İstanbuldur. (III) Gün batımında kızıla boyanan Boğaz suları, İstanbulu bir masal mekânına dönüştürür. (IV) Bu şehirde hayat bu yüzden çok güzeldir.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "IV. cümle birden çok yüklemlidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
5950 sayısı en yakın hangi yüzlüğe  yuvarlanır? Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar? Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayına ne ad verilir? Türkiye’deki Müslümanlar bazı deniz hayvanlarını yemezken, uzakdoğu daki Müslümanların yemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden birisi değildir? ''Çalışkan çocukları babaları dün ödüllendirdi.''Bu cümlede hangi öğe yoktur?  Verilen birim çevirme işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar? “…Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.” (Tevbe suresi, 25. Ayet)Ayette bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir? I. Kitap haline getirilmesiII. Çoğaltılıp dağıtılmasıIII. Ayetlerin yazıya aktarılmasıKur’ân-ı Kerim’in kitaplaştırılma süreci aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Melinda    : Let’s go to the cinema in the evening.Kingston  : OK. - - - -?Melinda    : Ice Age. I.Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışının devamlılığını sağlamak ve uluslar arası anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?  İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?  “Acı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Acı çorbayı içince ayağa kalktı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? -Haftada bir kere kılınır.-Cemaatle kılınması farzdır.-Öğle namazı vaktinde kılınır.Maddelerde açıklanan namaz hangisidir? Hangisi “yanıt, duyuru, hekim, yanlış” kelimelerinden birinin eş anlamlısı değildir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş bildirmez? • Hammadde ve pazar sorunu• Sanayi İnkılabı’nın etkisi• Sömürgecilikgibi gelişmeler, I. Dünya Savaşı’nın hangi nedenlerindendir? Ozan’ın 8 lirası vardı. Halit, Ozan’a 6 lira verdi. Ozan’ın kaç lirası oldu? 310.062 okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Öldükten sonra tekrar dirilmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bu kitapta bir araya getirdiğim yazıları gözden geçirirken böyle bir yazın ortamında kendi konumumu belirleme gereksinimine ihtiyaç duyuyorum.Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Yazıyı icat ederek tarih çağlarını başlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? • Kuzey Amerika, Avrupa ve Asyanın kutuplara yakın kısımlarında bulunur.• Kışın ortalama sıcaklık -30 ºC; yazın ise 10 ºC’nin altındadır. Donmaya dayanıklı hızlı gelişen parlak çiçekli otsu bitkiler, bodurçalılar, ağaçlar ve likenler bu bölgelerde karışık olarak bulunur.• Toprak sürekli donmuş görünümdedir. İri gövdeli misk öküzleri, ayı, kurt, ren geyikleri burada yaşayan hayvanlardır.Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir? Hangi söz tırnak içine alınmalıdır? “Fetretü’l Vahiy Dönemi”, aşağıdaki hangi surenin ilk beş ayetinin inmesiyle sona ermiştir? Aşağıdakilerden hangisi bireylerin oluşturduğu en küçük toplum birimidir? I can do experiments in a laboratory.  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi  isim görevinde kullanılmıştır?   I. Yiğitlik, kahramanlık, göç, savaş, yurt sevgisi gibi konular işlenir.II. Modern çağlarda oluşmuşlardır.III. Zaman ve mekân ögeleri vardır ancak belirli bir zamanı ve mekânı dile getirmez.IV.  Epik şiirin ilk örneği kabul edilir.V. Anlatıcı, olayları genellikle hâkim (ilahî) bakış açısı ile sunar.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıfat bir soru yoluyla” belirtilmiştir? 486 x 209  işleminin sonucu kaçtır? ‘‘Ey müminlerin annesi, Allah Resülü’nün ahlakı ne idi? Diye soran adama Peygamberimiz’in eşi Hz. Ayşe şu cevabı vermiştir: ‘‘Sen Kur’an okumuyor musun? Allah Resulü’nün ahlakı Kur’an’dı.’’      Hz. Ayşe’nin verdiği bu cevaptan hangi sonucu çıkartmamız gerekir?  Dört basamaklı 21a3 sayısı en yakın yüzlüğe, dört basamaklı 413b sayısı en yakın 10 onluğa yuvarlanıyor.Elde edilen bu iki sayının toplamı 6330 olduğuna göre a + b en fazla kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur? Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Elindeki ipi dört eşit parçaya bölen Azize , böldüğü ipin bir parçasını arkadaşı İhsan’a vermiştir. İpin kaçta kaçı Azize’ye kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime değildir? Hangi cümlede peynir ve yoğurt karşılaştırılmaktadır? Mustafa Kemal'in Milli Mücadelede kongre yağtığı şehirler hangi seçenekte tam olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir