S:1

Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( ) gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( ) gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? sorunun cevabı "(:) (.) (?) (.)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
1-Yokuşu çıktı yavaş yavaş.2-Çocuklar, bahçede oynuyorlar.3-Televizyon da sinema kadar etkilidir.4-Babamın başı çok ağrıyor.Yukarıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir? Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi türk devletinden miras kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir? İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 750 gram çekirdek 25 gramlık paketlere konuyor. Kaç paket gerekir?        1.Su  +  Makarna  →   Yüzdürme        2.Demir tozu  +  Toprak  →  Mıknatıs        3.Şeker  +  Su   →   Buharlaştırma        4.Saman  +  Kum   →  Süzme Ceren verilen karışımlar ile ayırma Yöntemlerini eşleştirmiştir. Bu eşleştirmenin doğru olması için ,hangi karışımların ayırma yöntemleri yer değiştirmelidir ?  I. Laf torbaya girmez.II.Laf lafı açar, laf da kutuyu açar.III.Lafla peynir gemisi yürümez.IV.Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden.Numaralanmış sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? “Bu sene geçen seneye göre daha başarılısın.” cümlesinde başarılı olan kimdir? Işık kirliliğinin deniz kaplumbağaları(caretta) üzerine araştırma yapan Banu hangi sonuca ulaşmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk Tarihinin incelenmesi ve araştırılmasına verdiği     önemin sonucunda kurulmuştur? Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir?  Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere ………………………....……… denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek mallardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi kazalara yol açabilecek davranışlardan değildir? Aşağıdaki hadislerden hangisinin ana düşüncesi diğerlerinden farklıdır? 40 ile 50 arasındaki aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam bölünüp 2 ile tam bölünemez? • Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanıdır.• Sarıkamış, Kars ve çevresini Ermeni işgalinden kurtarmıştır.Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? 1. İnsanın sorumluluğu özgürlüğü oranındadır.2.        İnsan akıllı ve özgür irade sahibi olduğu için eylem- lerinden sorumludur.3.        İnsan deprem, sel gibi doğal afetleri engelleyebilir.4.        İnsan, sınırsız özgürlüğe ve sınırsız sorumluluğa sahip bir varlıktır.İnsanın sorumluluğuyla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bayram, düğün, nevruz gibi özel günlerdeki kutlama ve davranışlar, benzer şekilde günümüz Türkiye’sinde de devam etmektedir. Ölüler için yas tutma geleneği, kına gecesi, kız isteme gibi kültürel öğelerimiz neredeyse iki bin yıldır aynı şekilde sürdürülmektedir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? • Firavunun sarayında büyüdü.• İsrailli birine destek olmak isterken yanlışlıkla bir Mısırlı’nın ölümüne sebep oldu.• Mısır’ı terkedip Medyen’e gitti ve orada Hz. Şuayb’ın kızıyla evlendi.Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?  “ 26a5 “  dört basamaklı rakamları birbirinden farklı , 5 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Buna göre a yerine kaç farklı sayı yazılabilir? 255 cm + 185 cm = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır? Kur’an’ı Kerim peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’ e nerede indirilmeye başlanmıştır? 1-Mavi dünyamda sen bir bulutsun . 2-Göğün mavisine dalar giderim.3-En çok maviyi severim.4-Mavi kalemlerden herhangi birisini seç.          Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ‘mavi’ kelimesi isimdir?  Aşağıdaki deyimlerin hangisinde sevinme anlamı yoktur?  Kapı açılır açılmaz gözlerinin önünde uzanan bu geniş mermer avlu, çevreyi yer yer tutan sütunlar üzerine konulmuş büyük teflon saksıları; iki dikey mermer üzerine kıvrılarak, dönerek çıkan bu hoş mahun merdiven, avlunun karşısını sınırlayan cam kapıların yeşil bir tablo gibi gösterdiği bahçe, bütün bu şanlı görünüş ve zenginlik görünümü Saniha’ya şimdiye dek tasarlayamadığı bir şey göreceğini anlatıyordu.Bu parçada aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkileri görülmektedir? Demir tozu ve talaşı ……………ile ayırırız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1 kg kömürün yandığında verdiği ısı miktarına kalorifik değerdenir. Kömürün sahip olduğu nem miktarı yüksek ise karbon yüzdesi düşüktür. Bu durumda kalorifik değeri de düşüktür.Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin kalorifik de-ğeri diğerlerinden daha yüksektir? Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur? Nur, geçmişi ile ilgili araştırmasını tamamladıktan sonra en uzak atasındanbaşlayarak çizelge şeklindeki soy ağacını tamamladı.  NUR, bu çalışmasında hangisinin ismini kullanmamıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurumuyla bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alan” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sıralamasında  en son yer alır ? Arap Kabilelerinin heyetler halinde Medineye geldiği ve Efendimize tabi olduğu seneye ne ad verilir? A:I want to see the new paintings.B:……………………… go to the art gallery? Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir