S:1

Aşağıdakilerin hangisinde fiilin nesnesine göre çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

Aşağıdakilerin hangisinde fiilin nesnesine göre çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? sorunun cevabı "İnsanlar günümüzde başkalarına yardım etmekten korkuyor. (Geçişli)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
“ Ey iman edenler Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının.ve doğrularla beraber olun) ( Tevbe:119)  Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardandır ? Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel besindir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konularından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık vardır? Daren : I would like to book a hotel in Barcelona.Kelly :- - - - ?Daren :It is between 17th June and 1st July. Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden  hangisidir. A: Let’s watch “Shrek” together.B: - - - - . I like comedy movies. 45° Doğu boylamında yer alan Iğdır’da yerel saat 14.20 iken, aynı anda 29° Doğu boylamında yer alan Bursa’da yerel saat kaçtır? İstanbul’dan havalanan uçak Ankara’ya indi. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde "can" sözcüğü, deyim içinde kullanılmamıştır?  "Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, ………….. başını okşa!"Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara uymadığımızda karşılaşacağımız yaptırımlardan değildir? “Ey Muhammed! De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir. Allah doğurmamış ve doğmamıştır. Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.”(İhlas Suresi)Yukarıda anlamı verilen İhlas Suresi’nde anlatılan nedir? Osmanlı Devleti hangi dönemde Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açmıştır? Öğrencilere ders anlatmak okulda kimin görevidir? Türk Psikologlar Derneğinin Etik Yönetmeliği, psikoloji mesleği ve biliminin standartlarını belirlemek ve bu standartların en yüksek düzeyde uygulanıp, korunması için vardır.Bu yönetmeliğin etik açısından öncelikli işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Derslerin 40, teneffüslerin 10 dakika sürdüğü bir okulda dersler 09.00’da başladığına göre üçüncü teneffüs saat kaçta başlar? Herhangi bir ulaşım aracının içinde seyahat eden kişiye ne denir? En uzun kenarı 18 cm ve kenarları arasında 2’şer cm uzunluk farkı olan bir üçgenin çevresi kaç cm olur? UNESCO tarafından koruma altına alınan Anadolu’daki ilk külliye aşağıdakilerden hangisidir? Türkler İslamiyeti kabul ederek;I. İslamiyetin yayılmasına katkı sağlamışlardır. II. Medreseler aracılığıyla bilimsel faaliyette bulunmuşlardır. III. İslam öncesi sahip oldukları kültürlerini tamamen kaybetmişlerdir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Hangi sözcük sözlük sırasına göre en sonda yer alır? Kelebek, böceklerin pul kanatlılar takımının kanatlı fertlerine verilen genel addır. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli pullarla örtülüdür. Ağızları hortum şeklindedir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? Mehmet :I think most of the experiments are waste of time and money.Tommy :- - - - because without these experiments, scientist can’t create any inventions or innovations. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına”D”yanlış olanların başına”Y”yazınız.(....) Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet arasında hiç fark yoktur(....) .İslamın şartları”6 “tanedir(....) Tevhid kelimesinin zıttı “şirk”dir(....) Kafir:örten,gizleyen,nankör anlamlarına gelir 675 santimetrelik bir ipin 288 santimetresi kesiliyor. Geriye kaç santimetre ip kalır? Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur? Sal İç Saç Bağ Yukarıda verilen kelimelerden kaç tanesi eş seslidir ?  Elektromanyetik ışınlar için;I.  Hem dalga hem de parçacık yapısında olma özelliği vardır.II.  Işık, elektromanyetik ışımanın gözle görülen bölümüdür.III.  Uzayda dalga hareketi ile ilerler.yargılarından hangileri doğrudur? Peygamberimiz uyarı görevini öncelikle aşağıdaki gruplardan hangisine yapmıştır? I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır.II. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir.III. Sertlik derecesi yüksek ve aşınmaya karşı dirençlidirler.İç püskürük kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez? Alemlerin tek yaratıcısı odur ve sürekli yaratma halindedir. Herhangi bir şeyi önceden örneği olmadan ilk defa o yaratır. Yukarıda yapılan açıklama aşağıda verilen Allah’ın sıfatlarından hangisine aittir. Okulda hangisi bize düşen görevlerden değildir?  I. İnönü ve II. İnönü Muhareberleri’nin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi dengeli ve düzenli beslenmektir? İlk kez noktalama işaretlerinin kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Elif Naz hikâye kitabını 2 günde okuyup bitirdi. İlk gün 37 sayfa, ikinci gün ilk günkünden 5 sayfa fazla okuduğuna göre bu kitap kaç sayfadır? Ahiret hayatının bir aşaması olan “Berzah” ne demektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir