S:1

Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren düzeneklerdir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde
elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmez?

Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren düzeneklerdir.Buna göre aşağıdakilerin hangisindeelektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmez? sorunun cevabı "Su ısıtıcısı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Soğuk savaş döneminde ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelen Türkiye;I. Balkan PaktıII. Bağdat PaktıIII. Avrupa KonseyiIV. NATOörgütlerinden hangilerinin kurulmasında etkili rol oynamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ayrımcı uygulamalara örnek gösterilemez?  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? Burçin : ................... is it?Ali       : It’s 7 o’clock. Kur’an hangi peygambere gönderilmiştir? Scratch programında sahne ne anlama gelmektedir?  Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdakilerin hangisinde ünlem cümleye “rahatlama” anlamı katmıştır? “çok-kitap-seviyorum-okumayı.” Sözcüklerinin anlamlı dizilişi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?  ” Okul genç kafalara, insanlığa; saygıyı, sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir.      Yukarıdaki altı çizili kelimeler yapısına göre hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?   Yerel seçimlerde halkın oylarıyla seçilirim. İl, ilçe veya beldelerde görev yaparım. Yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçları karşılarım.Yukarıda bilgi verilen bu görevli aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerim’de peygamberler için hangi kavramlar kullanılmıştır? 1/3 ü 20 olan sayının tamamı kaçtır? Gecenin geç saatlerinde, her şeyin sustu­ğu, havanın durulduğu anlarda, bir köşeye çekilip şiir okurum. İçime dolan mısralarda onların kalbini duyarım. Bu duyuş beni benden alır götürür. Kapalı pencereler ansızın açılır, uyuklayan perdeler uçuşmaya başlar. Odaya ilkbahar meltemiyle birlikte taze bir ışık dolar.Yazar, bu parçadaki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde  mecaz anlamlı sözcük bulunmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Yağmur başladığı için, piknik yapan çocuklar gölün yakınındaki kulübeye sığındı.Bu cümle aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermez? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri işgallere başlamıştır. Yaptıkları bu işgaller karşısında halk direniş göstermiş ve kendi için- de örgütlenmelere gitmiştir.Verilen bilgilere bakılarak;1   - Halk yenilgiyi kabullenmiştir.2   - Halk topraklarını vermemek için kendisi mücadele başlatmıştır3   - Halk Osmanlı topraklarının kolayca işgal edileme- yeceğini göstermiştir.durumlarından hangileri söylenebilir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Oruçla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfus artışını teşvik eden görüş ve uygulamaların desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? II.Mehmet döneminde İstanbul’un fethinde kullanılmak üzere “şahi” adı verilen devasa toplar döktürülmüştür. II.Bayezit döneminde gemilere uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir. I.Selim’in kullandığı taşınabilir toplar Mısır’ın alınmasını kolaylaştırmıştır. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ? (1) Kocaman bir oyuncak dükkânına girdiler. (2) Buradaaradıkları her çeşit oyuncağı bulabilirlerdi. (3) Dikkatligözlerle etrafı süzmeye başladılar. (4) İkisi de uzaktankumandalı uçağı gözlerine kestirmişlerdi.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindesıfat-fiil vardır? Tümülüs adı verilen mezar yapıları hangi uygarlık mimarisinde görülmektedir? Kişi, bir maskeden başka bir şey değildi. İyi veya kötü herkes bir maske takıyordu. Arkadaş çevresinde farklı, akademik çevrede farklı, eğlence mekânlarında farklı maskeler tercih ediliyordu. Âdeta yüze yapıştırılmış gibi duran bu esrarengiz maskelerin altında “içe dönük” kişilikler vardı. Onlar maskelere bayılır ve her zaman takarlardı. İlk fırsatta karşısındakine açılan cesur maskelerin ardında ise “dışa dö- nük” kişilikler vardı. Onlar maskelerini açmak için sürekli bahane ararlardı.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi devletin parasız olarak sağlaması gereken hizmetlerden biridir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden kaç mali yıl için geçerlidir? Zeynep 70 lirasının % 20’sini harcadıktan sonra kalanını kardeşine veriyor. Zeynep kardeşine kaç lira vermiştir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(      ) TSE damgası, üzerinde bulunduğu ürünün standartlara uygun olduğunu gösterir.(      ) Kronoloji, olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır.(      ) Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalayan devletlerden biridir.(      ) Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.(      ) Okula erken gelip derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir. Bir tuhafiyeci 90 mendil alıyor. Bu mendillerin 6 düzinesini satıyor. Kaç mendili kalır? Solunumun durması veya solunum yolunun tıkanması hâlinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? - - - - we arrived at the airport, it was too late. 2 kg şekerin 1 kg kullanırsak geriye kaç kg şeker kalır? Bir sınıf öğretmeni, mevsimler konusu ile ilgili aşağıdaki etkinliği tasarlamıştır:•  Öğrencileri dört gruba ayırmış,•  Sınıfın dört köşesine birer masa yerleştirmiş,•  Masaları kış, ilkbahar, yaz, sonbahar olarak adlandırmış,•  Her grubun, masaları gezerek o masadaki mevsimle ilgili bir resim yapmalarını ve o mevsimin özelliklerini masadaki deftere yazmalarını belirtmiş,•  Son olarak her grubun sırayla masaları gezerek arkadaşlarının eksik bıraktığı işleri tamamlamalarını istemiştir.Buna göre öğretmenin kullandığı öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bıkmak, usanmak” anlamındadır? Dörder ritmik sayarken 24’ten başlayıp 36’ya kadar saydığımızda kaç tane sayma yapmış oluruz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ bağ  ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir