S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -acak/ -ecek
eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -acak/ -ecekeki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? sorunun cevabı "Otobüs durmayacak önümüzdeki durakta." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Servet-i Fünun dergisi 1901 yı-lında - - - - tarafından yapılan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin yayımlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu da-ğılmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan ve eylemden etkilenen aynı varlıktır?  “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir? Gökyüzünde bir tane bile kuş yoktu.Bu cümledeki altı çizili kelime aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kullanılmaz? Eşeyli üreme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? “Uzun” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? “Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlâ’nın sevinci, sizden biriniz ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğunda duyduğu sevinçten daha  fazladır.”Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılamaz? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kaleme aldığı eserlerden birisi değildir?   1/1.700.000 ölçekli haritada İZMİT,ADAPAZARI 3 cm olarak gösterilmiştir.Gerçek uzaklık kaç kilometredir? Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır?   Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşının sonuçlarından değildir?  Uçabilen çeşitli varlıklarda bulunan uçma organını düşüncede ayırarak “kanat” kavramını oluşturmak düşünmenin aşağıdaki hangi işlevini yerine getirmesiyle mümkündür? Aç hayvanlara ot attık.” Cümlesinin olumsuz hali, aşağıdakilerden hangisidir? Bir leğen 15 sürahi su ile dolmaktadır. Bir sürahi 4 bardak su ile dolmaktadır. Leğende 12 sürahi su olduğuna göre leğeni doldurmak için kaç bardak su gerekir? Peygamberimizin doğduğu kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden biri değildir? Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(...) Büyük cisimler sadece kendinden küçük cisimlere kütle çekim kuvveti uygular.(...) Kütle çekim kuvveti büyük olan cisimlerin kütleleri de büyüktür.(...) Dünya’da 6 kg olan bir kişi Ay’da 1 kg’dır. Ağırlık bir kuvvettir.(...) Hızlı trenler hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.  Sen gökyüzünü seyrederken ben kırlarda anneme papatyalar topluyordum.” Yukarıdaki cümlede kaç tane zamir kullanılmıştır? Üç düzine kalemin çeyreği kaç kalemdir? 12' nin çarpanlar kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Allah’ın ahirette sadece mü’min kullarına merhamet etmesine ……………denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Türkiye’de 1933 yılında devletin ekonomideki etkinliğini artırmak için Sümerbank kurulmuş ve bu dönemde devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına gidilmiştir. Bu durumun temel nedeniaşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? There is enough bread at home. You - - - - buy any for dinner. Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılı değildir?   “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğrar? Melek aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapmıştır.Melek'in yaptığı işlemlerden hangisi yanlıştır? Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Yıllar önce bu şehre ilk gittiğim gün dar sokaklarda gezinirken aniden hava kapanmıştı ve sokakta yapayalnız kalmıştık.2. Sıçrayarak arkaya baktığımız anda azgın bir boğanın kıvrık boynuzlarıyla karşılaştık, ölüm mavisine çalan boynuzları hedef arıyordu.3. Jaisalmer adlı şehir, kum taşından evleriyle, çöl fırtınalarıyla ve mavi boynuzlu boğalarıyla bilinir.4. Tam o sırada arkamızdan gelen keskin çığlıklarla irkilmiştik.5. Kaçmamıza fırsat kalmadan, bir örtüyü savurarak koşturan adam imdadımıza yetişti ve boğayı güçlükle sakinleştirdi.Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır? ‘‘Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesinve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söverya da sataşırsa ‘Ben oruçluyum.’ desin.’’(Buhari, Savm, 9)Bu hadise göre oruçlu iken aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru olur? Peygamberimize(s.a.v.)  ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir? Aşağıdaki doğal ölçüler hangi seçenekte küçükten büyüğe doğru verilmiş? Kuran’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir