S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermemektedir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermemektedir? sorunun cevabı "Temmuzda kaldırılacak harman için hazırlık yapıyorduk." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed  (sav.)’e hicrette yardım eden kişiler ve hizmetleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 917 418 sayısında basamak değeri en büyük sayı ile basamak değeri en küçük sayının çarpımı kaçtır? “Annem sütçüden süt aldı.” cümlesindeki yapım eki hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi “kulağına küpe olmak” deyimiyle aynı anlamdadır? Why do we study lessons?.................................  Oğuzlar arasında İslamiyet, kaçıncı yüzyılda hâkim bir din hâline gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fıkra (köşe yazısı) türünün özelliklerinden biri değildir? Allah’ın güzel isimlerine ne denir? Nikel tozu ve talaşı…………ile ayırırız. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşma” söz konusudur?  “Ant olsun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir...” (Tevbe suresi, 128.ayet) Bu ayette Peygamberimizin en çokhangi özelliği vurgulanmıştır? A, B, 0 kan grubu ve Rh faktörü bakımından insanlarda kaç çeşit genotip görülür? Hz. Muhammed (sav.) Mekke’yi fethedince üç yere sığınanların emniyette olacağını bildirmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biri değildir? (1) Daha çocukken kırık saatleri tamir etmek için uğraşırdım. (2) On üç yaşındayken ilk kez bir saati tamir etmeyi başarmıştım. (3) On beş yaşıma vardığım zaman her çeşit saatin tamirini yapabiliyordum. (4) Bir saati tamir etmenin verdiği mutluluk başka hiçbir şeyle ölçülemezdi.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?  Bilinçsiz bir biçimde tüketildiğinde insan yaşamına zarar verebilecek sonuçlar ortaya çıkar. Bu zararlar hem sağlık hem de ekonomi gibi alanlarda kendini gösterir. Bu nedenle, eğitim programları ve devlet politikası bu konunun üzerinde durarak halkı bilinçlendirmelidir. Yukarıda yer alan parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.ifadelerinden hangileri doğrudur? "Derin, annesi ile birlikte pazara gidiyordu.”Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?  Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın yerler aşağıdaki renklerden hangisi ile gösterilir? Peygamberimize (sav)  sevgimizi, bağlılığımızı ve saygımızı belirtmek için yaptığımız duaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin faydalarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır? Eğitimde planlama, en genel tanımıyla öğretim etkinliklerinin mantıksal ve düzenli bir şekilde nasıl yürütüleceğinin önceden belirlenmesidir. Öğretim planları, eğitim etkinliklerinin gerçekleşmesinde birçok yarar sağlamaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretim planı yapmanın sağlayacağı yararlardan biri değildir?  Aşağıdaki işlemlerden hangisinin onucu 24 ‘ e eşittir?     Deftere yazar dururum     Toprağı kazar dururum.     Tembel tembel oturunca     Kendime kızar dururum. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime vardır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi ailede çocukların sorumlulukları arasında yer almaz? Ana düşünceyi bulmak için okuyucunun kendisine sorması gereken soru aşağıdakilerden hangisidir? Yemek yerken görgü kurallarına uymamızın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mantarlar; biyolojik ve ekonomik açıdan önemli canlılardır. İnsan sağlığı üzerinde bir çok etkiye sahiptirler.Buna göre;I. Şapkalı mantarII. Küf mantarıIII. Maya mantarıyukarıda verilen mantar çeşitlerinden hangileri insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip türler içerir? Amerika Kıtası’nı 1492 yılında bularak kıtaya adını veren Americo Vespucci, aşağıdaki hangi ülkenin denizcisidir? Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek,ancak bilgi ile olur. Yaşam boyu gerekli olanbilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılır.İlköğretim Haftası, okuma yazma öğrenmeninkişiye ve topluma sağladığı yararların anlatıldığıbir haftadır.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinincevabı yoktur?  Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Herkes”yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Anayasanın bu maddesi hangi hakkı korumaya yöneliktir? Mustafa Kemal Mebusan Meclisi toplantısı için İstanbul’a giden milletvekillerinden mecliste bir Müdafaa-i Hukuk gurubunu oluşturmalarını istemiştir. Ama Mustafa Kemal’in bu istediği gerçekleşmedi, onun yerine başka bir gurup oluşturuldu. Bu gurubun ismi aşağıdakilerden hangisidir?  Su örümceğinin su üzerinde batmadan yürüyebilmesinde;I. Yüzey gerilimiII. Adezyon (yapışma)III. Kohezyon (birbirini tutma)olaylarından hangilerinin etkisi vardır? Bedir Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 83 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi istektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir