S:1

İmecelerde, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağları güçlenir. cümlesine anlam bakımın- dan en yakın olan aşağıdakilerden hangisidir?

İmecelerde, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağları güçlenir. cümlesine anlam bakımın- dan en yakın olan aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Bir arada iş yapan insanların duygu ve düşün- ce ortaklığı artar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir? 85 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değerinden 37 sayısını çıkarırsak sonuç kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  eş sesli kelimeler bir arada kullanılmamıştır? ”Ressam ile tuval” arasında bir ilişki vardır. Benzer ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi iki hecelidir? “ Bu maden dünyada en çok ülkemizde rezervi bulunur. Uzay teknolojisinde, askerî sanayide, tıpta, elektrik sektöründe, sanayi camlarının üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayar teknolojisinde, inşaat sektöründe, yalıtım amaçlı kullanılan ürünlerin üretimi gibi alanlarda da bu maden kullanılır.”Yukarıda bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Elif her gün 26 sayfa okuduğu bir kitabı 19 günde bitirmiştir. Buna göre Elif'in okuduğu kitap kaç sayfadan oluşmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi eski paraları inceleyen bilim dalıdır? Trafik kazalarına  sebep olan en önemli unsur hangisidir?  “Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye ………………… denir.”ifadesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır. Yeteri ve uygun besinler almamıza ne denir?  Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan ………………………………., İç Anadolu’da Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuşturYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi zengin taş kömürü rezervlerine sahip ülkelerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?  Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur? Ali, kare şeklindeki bir bahçenin çevresinde 5 tur koşunca 1600 m koşmuş oluyor. Buna göre bahçenin bir kenarı kaç m’dir  ? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tesis edilen sınıflardan biri değildir? Yüz binler basamağında 6,  yüzler basamağında 3 ve birler basamağında 1 rakamı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Kısa kenarı 5 cm, uzun kenarı 9 cm olan bir dikdörtgeni saran ipten kare oluşturmak istesek, karenin bir kenarı kaç cm olur? Hangisi ışık kirliliği sonucunda oluşmaz? Aşağıdaki maddelerden hangisi “sıvı “ halinde değildir? Öğretmeninin verdiği ödev için bir hayvanın bakımını üstlenen Gül,1. Balık                    5. Timsah2. Yılan                    6. Penguen3. Kedi                     7. Güvercin4. Papağan               8. Köpekverilen canlılardan hangilerini evde besleyebilir?  Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Vücudumuzdaki yağ miktarının aşırı şekilde artması sonucu ..................... adı verilen hastalık ortaya çıkar. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük hangisidir? Türk ordusu, Milli Mücadele’de Batı Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir?  Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerinden biridir? İslam’ın ilk şehitleri kimlerdir? “Küçüklerimize merhamet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” bu hadiste “bizden değildir” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir.  İdealist bir genç, okulu bitirir bitirmez bir kuruma müdür olarak atanmıştır. Bu kurumda âdeta kuralsızlığın kural hâline geldiğini gören yeni müdür, “Kurumda Uyulması Gereken Kurallar” başlığıyla çeşitli kurallar belirleyip birer nüshasını ilgililere dağıtmak, herkesin görebileceği belirli yerlere de birer tanesini astırmak istemektedir.Bu kişinin, oluşturacağı bu metinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisini kullanması uygun olur? Haşir - mahşer, mizan, cennet - cehennem, sûr, İsrafil, MikailYukarıdaki kavramlarla bir kavram haritası oluşturulursa aşağıdakilerden hangisi bunun dışında kalır?A) Mikail B) İsrafil C) Sûr D) Mizan Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türlerini araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde topluluk ismi yoktur?   1250 mL için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir bilgidir?  Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin kişiye ve topluma sağladığı faydalardan biri değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde “karşıdakinin güçlü olduğunu kabul etme” anlamı yoktur?  Gürsulu kasabasında “Kendinden yana Halime” adında bir kadın yaşardı. Halime Kadın her konuda yalnız kendi çıkarlarını gözetirdi. Kasabada şenlik, düğün, ölüm, doğum gibi olaylar olunca, evinden çıkmazdı. Hiç kimsenin acısını ve sevincini paylaşmak istemezdi. Kendinden ve tek oğlundan başka hiç kimseyi sevmezdi.Parçaya göre, Halime Kadın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyeciliğinin özelliklerindenbiri değildir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir