S:1

Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:
•Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!
•Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!
•Size emanet edileni koruyun!
Bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:•Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!•Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!•Size emanet edileni koruyun!Bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Dürüstlük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin aile büyüklerinden biridir? Günlük hayatta sorun olan  bazı durumlar yaşanır. Böyle bir durumda çözüm yolu olarak yapacağımız ilk iş ne olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk’’ kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? 265 + 87 + 628 = 450 + 150 + ? eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Hangisi “Süt ürünleri” arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi  kültürel değerlerimizden biridir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?  Ders planı; bir ders saati içerisinde kazandırılacak davranışları, işlenecek içeriği, etkinliklerin seçimini ve düzenlenmesini, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme etkinliklerini daha ayrıntılı bir şekilde tasarlamayı gerektirir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ders planı hazırlamanın en temel amacıdır?  Yemeklerden sonra ve yatmadan önce aşağıdaki kişisel temizlik ve bakımlardan hangisini yaparız? Teacher : Where is India?John : - - - - please.Teacher : Where is India?John : It is in Asia.  Aşğıdaki terimlerden hangisi dini bir terim değildir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız ara­sında yer alır?  Peygamberimizin (s.a.v.) adı anıldığında ya da duyulduğunda söylenen dua ifadesine …………………………………….denir. Boşluğa ne gelmelidir? Bir kuruyemişçi her birinin içinde 30 kg üzüm bulunan kolilerden 7 tane alıyor. Bu kuruyemişçi kaç kilogram üzüm almıştır? Sabah güneş doğarken yüzünü güneşe dönen birisinin sol kolu hangi yöndedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre, Devlet memuru refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması ve bunun raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok kaç aya kadar   aylıksız izin verilebilir?  Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti kullanılması yanlıştır? Temel haklarımız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Firigyalılarda öküz öldürene, saban kırana ölüm cezasının verildiği tespit edilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  İnsan haklarının gelişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur? “Siyaset Meydanı’ndaki konuşmaları büyük bir dikkatle dinledim.” cümlesinde altı çizili söze anlamca en yakın deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi organlarından değildir  ?  Aşağıdakilerden hangisi ile yön bulunmaz? "14" doğal sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Bir kilogramın 150 gram eksiği kaç gramdır? Yayalara yanan kırmızı ışık hangi anlama gelir? Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluğumuzdur? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketici  davranışıdır? “Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kimlere armağan etmiştir? Bir öğrenci evinden okuluna varmak için 98 m yol yürümüştür. Daha gideceği 30 m yol kaldığına göre evi ile okulu arasındaki uzaklık kaç metredir? Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız( ) Her şeyi yaratan Allah (c.c.), canlıları da yaşatandır.( ) Allah (c.c.) her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır.( ) İhlâs suresinde Hz. İbrahim’den (a.s.) bahsedilir.( ) Besmelenin anlamı; Rahman ve Rahîm olan Allah’ın (c.c.) adıyladır.( ) Dua yalnızca Allah’a (c.c.) edilir. Yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir? Yerel yöneticilerden hangisi seçimle görev alır? “Kerim izlediği bir korku filminde ilk defa dinlediği bir müziği günler sonra radyoda dinleyince gerildiğini fark eder.”Kerim’in gerilmesine neden olan durum aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanır?   “... O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.”(Ahzab suresi, 40.ayet)Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir