S:1

Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Din" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
2 onluk + 5 yüzlük + 6 yüz binlik + 2 on binlik + 9 birlik şeklinde çözümlenen sayı aşağıdaklerden hangisidir?  • İnşa edilen mimari yapıları ayetlerle süslemek• Hat, tezhip gibi el sanatlarında güzel eserler ortaya koymakVerilen bu örnekler aşağıdaki yargılardan hangisi ile daha çok ilgilidir? Muavizeteyn ne anlama gelmektedir? A: How much milk is there in the kitchen? B: There is - - - - of milk in the kitchen. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur?  İngiltere ve Fransa, müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşı lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak, Rus Ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya Cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk Ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazına harekât düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf Devletleri donanması ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muhaberelerini başlattılar.Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? Tom: How did you come here last night?Sam: I - - - - here by taxi. ― Bir konunun farklı yönleri tartışılır.― Dil göndergesel işlevde kullanılır.― Dinleyiciler konuşmaya aktif şekilde katılır.Verilen özellikler sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir?  Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine ………………………………………… denir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Kızlar 12 kişi, erkekler ise kızlardan 9 fazladır. Sınıf mevcudu kaç kişidir? Hangisi TIMAR  sisteminin faydalarından biri olamaz? Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle bir cümle kurabiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? Aktaş Gölü hangi ilimizdedir? Cemal Bey, 10 hektarlık tarlasının 75 dönümüne buğday geriye kalan kısmına arpa ekmiştir.     Buna göre Cemal Bey’in arpa ektiği kısım kaç m2 dir? Aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?- İnternetteki bütün bilgiler doğrudur.-Bilgisayar başında fazla zaman geçirirsek sağlımız bozulabilir.-Virüslerden korunmak için antivirüs programları kullanmalıyız.-Elektrik kablolarının ve prizlerin topraklı olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecazlı” bir anlatım yoktur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız(....) Naftalinde süblimleşme görülür.(....) Buharlaşma belli bir sıcaklıkta, kaynama ise her sıcaklıkta gerçekleşir.(....) Kaynama noktası, ayırt edici bir özelliktir.(....) Katı hâldeki maddelerin ısı alarak direkt gaz hâle geçmesine kırağılaşma denir. (....) Yoğuşma, maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesidir. Sarayda eğitilmiş cariyelerle evlenme geleneğine uymayarak Şeyhülislam Esat Efendi’nin kızıyla evlenen ve böylece sarayı halka açan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın oluşumuna katkıda bulunmaz?  Can your mother  speak   English?  Cevabı olamaz?  1. Kentin alt yapı çalışmaları2. Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler3. Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgelerYukarıdaki çalışma ve belgeler aşağıdaki hangi yönetim biriminin görevidir? Gökhan doğum günü partisine 47 kişi çağırdı. 13 kişi partiye gelemedi. Gökhan' ın partisine kaç kişi geldi? Avrupa tarihinde görülen;I. Rönesans HareketleriII. Coğrafi KeşiflerIII. Fransız İhtilaliIV. Sanayi İnkılabıgelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ekonomisi üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerde hangisinin yüklemi birleşik zamanlıdır.   Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?       Konferanslarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi daha az kullanılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yer tamlayıcısı olarak kullanılmıştır? a. Karayosunub. Çiyanc. Böcekçil bitkid. Mantare. Karıncaf. Ökse otuVerilen canlılardan hangileri sadece ototrof beslenir? I-. Yüzü mesh etmekII. Ayakları yıkamakIII. Başı mesh etmekIV. Elleri dirseklere kadar mesh etmekYukarıda verilenlerin hangileri teyemmüm abdesti ile ilgili değildir? My friend bought a new car - - - - is very expensive. Emel 'in iki düzine silgisi var. Bu silgilerin 4 tanesini kaybetti. Geriye kaç silgisi kaldı? Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir? Bir kişinin maaşına yapılacak zam iki farklı seçenek olarak sunulmuştur. 1. seçenek maaşın %10’u, 2. seçenek ise maaşa 200 lira zam şeklindedir.Bu kişi 1. seçeneği seçtiği zaman daha kârlı olaca-ğına göre maaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 18 basamaklı bir merdivenden ikişer basamak adımlayarak yukarıya çıkan Aysu 4. adımını atıp, durmuştur. Aysu' nun daha çıkması gereken kaç tane basamağı vardır? “Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.”Bu hadis, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?  Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has şekline ne ad verilir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir