S:1

Kendi liman ve kıyılarımızda gemi işletme hakkına sahip değiliz. Bu hakka sahip olan yabancılar ve azınlıklar bize ciddi zorluklar çıkarıyorlar.
diyen bir gemi tüccarının bu sıkıntısı, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşmuştur?

Kendi liman ve kıyılarımızda gemi işletme hakkına sahip değiliz. Bu hakka sahip olan yabancılar ve azınlıklar bize ciddi zorluklar çıkarıyorlar.diyen bir gemi tüccarının bu sıkıntısı, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşmuştur? sorunun cevabı "Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır? “Beklediğimiz misafirler biraz  sonra gelir.” cümlesindeki altı çizili zarfın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? I. Damarları tıkamasıII. Oksijeni kısıtlamasıIII. Solunum yolu hastalıklarını önlemesiYukarıdakilerden hangileri sigaranın temel zararlarındandır? Çağımızda büyük bir hızla gelişen taşıtlar, insanları birbirine yaklaştırıyor. Bu durum farklı ülkelerden insanların tanışıp anlaşmalarında önemli etken oluyor. Böylece turizm, milletler arasında kültürel ve ekonomik etkileşimi sağlıyor. Aynı zamanda turist çeken bir ülke zenginleşiyor.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen bilim adamlarından biri değildir? Bir seyyar satıcı  arabasına doldurduğu 225 kilo meyveyi 1. gün 76 kilo, 2. gün  birinci günde sattığı meyvenin yarısı kadar, 3. gün ise 2. Günde sattığı meyveden 8 kilo fazla meyve satmıştır. Acaba 3 günde sattığı meyve kaç kilodur? Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?   I. Eve gidiş yolunu sık sıkdeğiştirirdi.II. Bazı konularda bize anlayış göstermedi.III.Onu her sabah parkta spor yaparken görüyorduk.IV.Çoğu zaman yemeğini yemeden uyurdu.V. Kimi arkadaşlarıyla çok iyi anlaşırdı.Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır? Kanın yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır? Kemal Bey, peşin fiyatı 1200 TL olan televizyonu kredi kartı ile almıştır. Mağaza kredi kartına 30 gün sonra ödeme yapılması durumunda fiyatın aynı kalacağını,bundan sonraki her gün için aylık %2 vade farkı ekleneceğini belirtmiştir. Kemal Bey ödemeyi 45 gün sonra yaparsa kaç lira vade farkı öder? “gitmek” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Kısa kenarı 120 m, uzun kenarı kısa kenarının 2 katı kadar olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Kaç m tel gerekir? “Yılın belli günlerinde usulüne göre ihram giyerek Arafat’ta vakfe yapmak ve Kabe’yi tavaf etmektir.”Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?A) UmreB) TavafC) HacD) Ziyaret Allah’tan vahiy alan ancak kendinden önceki resulün şeriatına uyan peygambere ne ad verilir? Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek     için  eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir?  Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağında 3 rakamı vardır? • Fıkıh usulünü bilmelidir.• Arapçaya hakim olmalıdır.• İslamiyet’in genel hedeflerini bilmelidir.• İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf ve âdetlerini, ihtiyaçlarını bilmelidir.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde aranır? Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudanetkili olmuştur? Su, madensel maddeler, tuz ve vitaminlerin vücudumuzdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kaside nazım şekli için söylenemez? “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)Aşağıda verilen davranışlardan hangisi bu ayetin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir? Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma hangisidir? “Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden / Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak / Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak” dizeleriyle başlayan“Merdiven” adlı şiiri aşağıdaki şairlerden hangisi yazmıştır?  “göre” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine karşılaştırma anlamı katmamıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgenin, başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim kaç iş günü içinde sağlanır? Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı tiyatro eseridir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızı kutlama nedenlerimizden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin incelediği konulardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi eğitsel etkinliklere gitme sebeplerimizden biri değildir? Dünya AIDS Günü ne zamandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? Aşağıda namazların farz sayıları verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ahlâk felsefesinin temel sorularındandır? Türk kavimlerinden Kıpçakların X. yüzyılda Oğuzlarla yaptıkları savaşlar, aşağıdakilerden hangisinin konusunu oluşturur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Her duadan sonra hangi söz söylenir ? Kur’an-ı Kerim’in indirilmesi kaç yılda tamamlanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir