S:1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Urfa savunmasıyla ilgili değildir?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Urfa savunmasıyla ilgili değildir? sorunun cevabı "Urfa halkının bu şanlı direnişine karşılık şehre, Mustafa Kemal Paşa tarafından “Şanlıurfa” ismi verilmiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı bildirir?  I. Deneye dayanmaII.   Olgusal olmaIII.   Akla dayanmaIV.  Dünyayı ve insan yaşamınıyorumlamaVerilenlerden hangileri felse- feyle bilimin ortak yönleridir? Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesi şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? "annem ,çiçekleri ,sever ,çok"Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturursak ilk sözcük hangisi olur?  I. Sorry, she isn’t available now. Would you like to leave a message?II. Hello, Adam speaking.III. Sure, could you tell her to contact me soon?IV. Hi, this is Robert. Is Mrs. Curtis in?Yukarıda bir telefon konuşması karışık olarak verilmiştir.Anlamlı bir diyalog oluşturmak için numaralanmış cümleler nasıl sıralanmalıdır? Peygamber Efendimizin soyu  hangi Peygambere dayanmaktadır? Hangi cümlede ÖZNE vurgulanmaktadır?  İslam dininde güzel davranışlar ibadet olarak kabul edilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak değerlendirilemez? Rutherford atom modeli için;I. Bir atomda pozitif yükün tamamı çekirdek denilenküçük bölgede toplanmıştır.II. Atomun çok küçük bir hacmi boşluktan oluşur.III. Elektronlar çekirdek etrafında bulunur.yargılardan hangileri doğrudur? Hangi cümlede eş sesli kelime yoktur? Katı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olabilir? Aşağıdaki parçalardan hangisi anlatmaya bağlı bir edebî metinden alınmamıştır? Yumurtalıktan salınıp rahime gelen bir yumurta eğer döllenmemişse aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Bir ülkede evlenme oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artması aşağıdakilerden hangisini olumsuz şekilde etkiler? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? - - - - Melis nor Selin will go to Spain. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sesteştir? İyi bir hipotez ile ilgili,I. Yeni gerçek ve tahminlere açık olmalıdır.II. Gözlemler sonucu elde edilmiş olan bütün verileri kapsamalıdır.III. Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.IV. Varolan otoriteyi kabul etmelidir.ifadelerinden hangileri doğrudur? İnme turnam inme haber sorayım, Kanadın altına name sarayım, Nazlı sevdiğimden haber alayım. Katar katar olmuş gelir turnalar, Eğrim eğrim ne hoş gelir turnalar.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Ağaç, demir cevheri ve toprak ..............maddedir.II.  Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış maddelere ........... madde adı verilir.Yukarıda verilen tanımların doğru tamamlanması için boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Sıvı yüzeyinde birim uzunluğu gergin tutan kuvvete - - - - denir. Dar tüplerde gözlenen sıvı yükselmesi ve alçalmasına - - - - adı verilir.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? Bekar kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi “Aslan ölürken postunu,insan ölürken ismini bırakır.” atasözüne örnekolarak gösterilemez? “Eyvah, servisi kaçırdım (  )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?  Çeyrek litresi  40 Kr olan sirkenin 2 litresi  kaç Kr tur? Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir? Mustafa : How are you?Sevgi : ..........................., thanks. “Kuvvet cisimler üzerinde kalıcı değişikliğe neden olabilir.”Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı olmaz? Yazı yazarken sürekli olarak büyük harfle ya da sürekli olarak küçük harfle yazmak için kullanılan tuş hangisidir?  İlkel kabilelerin, kendilerine akraba saydıkları ve kabilenin büyük atası olarak kabul ettikleri varlıklar aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilmektedir? Başbakanın veya bir bakanın Yüce Divan’a sevk edilmesine kim karar verir?  Atatürk döneminde izlenen milli dış politika esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sorumluluk sahibi bir birey,I. Kendi kararlarını verebilir.II. Her işte kendi yararını gözetir.III. Sözlerinin etkisini düşünerek konuşur.davranışlarından hangilerini yapar? “Ben, 8. Ayda doğmuşum .”diye  belirten Sezer’in  doğduğu  ay,  aşağıdakilerden hangisidir?  İslama göre insanın öldükten sonrada sevaplarının devam etmesini sağlayan eserleri yapması veya yapılmasına katkıda bulunmasına ne denir? ÇocuklarAşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimegerçek anlamıyla kullanılmıştır? 5 bütün kaç yarım eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir