S:1

Aşağıda vücudumuzdaki bazı faaliyetler verilmiştir.
Bunlardan hangisi böbrekler tarafından gerçekleştirilir?

Aşağıda vücudumuzdaki bazı faaliyetler verilmiştir.Bunlardan hangisi böbrekler tarafından gerçekleştirilir? sorunun cevabı "Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek vücuttan uzaklaştırmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Kültürün özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kilogramı 13,84 lira olan zeytinden 1,5 kg ve kilogramı 12,50 lira olan peynirden 0,8 kg alan bir müşteri toplam kaç lira öder? Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali ne ile sona ermiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir hata yapılmıştır? Bu kitabı üç günde okudum. cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için sulh ceza hâkimine başvurulur? Soğuk( ) kar( ) fırtına hep kışın marifeti değil mi zaten( )Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalı değildir? Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir? Sentrozom organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Annem bana iki deste balon aldı. Dedem de 6 tane balon aldı. Toplam kaç balonum oldu? 90-40=5050+4=5454+4=58Yukarıda zihinden yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? Allahı (cc) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğunainanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (cc) için yapmaya.................denir.Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? Bir çıkarma işleminde fark 520, eksilen 750dir. Çıkan sayının iki katı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? I am interested in - - - -, so my hobby is - - - - . I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılmasıII. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesiIII.Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanmasıYukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Şimdiki zaman ile ilgili yapılan çekimlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? I. Hedef davranışa ve öğrenme ünitesine yönelik öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesiII. Ön koşul öğrenmeleri belirleyip bilişsel giriş davranışları testi uygulamaIII. Dersin hedef davranışlarının ve öğrenme ünitesinin belirlenmesiIV. Ek öğretme-öğrenme sürecine geçilmesiV. Ön koşul öğrenme eksiklerinin giderilmesiVI. İzleme testi uygulanmasıNumaralanmış etkinliklerin öğretme-öğrenme ortamlarında uygulama sırası Bloomun Tam Öğrenme Modeline göre aşağıdakilerden hangisidir? Sedanın boyu 1 m 24 cm, Asiyenur un boyu 1 m 21 cm ‘dir. İkisinin boyları toplamı kaçtır? Çevresine göre daha yüksek ve tabandan zirveye kadar eğimli yamaçları olan yeryüzü şekillerine ne ad verilir? Bizde eleştiri elbette yok. Eleştiriyi, eleştiri ahlakını sanatçıların kendisi kurar. Onlar, sanatla ilgisi olmayan sözlerle birbirlerini övdükçe, sanatlarını her şeyden daha üstün tutup kusurlarını görmezden geldikçe eleştiri olmayacaktır. Sanatçıda olmayan bir eleştiri ahlakını eleştirmenden nasıl bekleyebiliriz?Bu metinde yazarın sanatçılar ile ilgili yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? I. Un II. Bulgur III. Meyve suyuYukarıdakilerden hangileri katıdır? Peygamberlerin ortak niteliklerinden olup üstün zekâya sahip olma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki parçalardan hangisi ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? 5 dekar=............................m2 Yukarıdaki dönüşümün doğru olması için noktalı yere kaç yazılmalıdır? Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? Bir güvercin kanadında okşuyorumGöklerin maviliğini,Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime,Ağaçların yeşilliği.Bulutların ipek gölgesiÇocukların yüzünde ışıldıyor. (Cahit Sıtkı Tarancı)Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? Dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyen bir kişi aşağıda verilen beslenme çeşitlerinden hangisine uymalıdır? I. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.II. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.III. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.IV. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri bilimsellik ilkesiyle ilgilidir? Bir karışım 18 cm, masanın boyu 10 karıştır. Buna göre masanın boyu kaç cm olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? Mary :I want to lose weight. What should I do, sir?Doctor :Firstly, you should eat healthy foods. Do you eat junk food?Mary :Yes, sometimes.Doctor :- - - - Aşağıdaki devletlerden hangisi Yeni Çağda da hüküm sürmüştür? Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir