S:1

Öğrenciler müzeye farklı bir yol kullanarak gittiler. Bizim ufaklık kilimin püsküllerini yolmuş.
Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrenciler müzeye farklı bir yol kullanarak gittiler. Bizim ufaklık kilimin püsküllerini yolmuş.Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Eş seslilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"51-48-45-42-39-37-33"Yukarıdaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? Evet, böyle çiniler çok güzeldir. (1)Bu narçiçeği kırmızıları, bu kar beyazları, bu çimen yeşilleri gerçekten bulunmaz şeylerdir.(2)Ne olurdu ayrı ayrı panolar hâlinde yapılmasalardı da bir duvar, bir tek desenin devamı olsaydı. (3)Çünkü bir panodan öbürüne geçerken bırakılan boşluklar gözü yoruyor. (4)Sonra birinin kırdığı ritmi öbürü ele alamıyor, onun için başka başka kumaşlardan dikilmiş bir elbise izlenimi uyandırıyor. Bu parçada yazarın çiniler hakkındaki düşüncesi, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde değişmeye başlamıştır? 1 Kg Elma- 3 lira 1 Kg Armut- 4 lira 1 Kg Patates - 2 lira 1 Kg Çilek 8 lira 5 kilo armut parası ile kaç kilo patates alınabilir? Microsoft Office Word (Kelime işlemci Programı) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gusül abdesti alması gereken bir kimseye aşağıdakilerden hangisi yasak değildir? Dergideki sekiz problemi çözdüm." cümlesinde ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurunun adaylık dönemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Ergin' in yeni aldığı hikâye kitabı186 sayfadır. Ergin bu kitabın 5/6‘sını okudu. Okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Aşağıdaki harita ölçeklerini büyükten küçüğe sıralayınız. I. 1/ 40.000 II. 1/ 20.000 III. 1/ 3.000.000 IV. 1/ 2.000.000 Bir ekmek 300 gramdır. 15 kg hamurdan kaç ekmek yapılır? Helen - - - - to London two months ago. I. HazcılıkII. AnarşizmIII. YararcılıkVerilenlerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardır? word sayfasında yazı hatalarını düzeltmek için hangi klâvye tuş kullanılır? Ramazan Ayının 27. Gecesinde kutlanmaktadır. Hz. Muhammede peygamberlik görevi bu gecede verilmiştir. Bu gecenin değeri Kuran – ı Kerimin o gece indirilmeye başlanmasından dolayıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Aynı isimle Kuran – ı Kerimde de bir sure de vardır. Yukarıda anlatılmak istenen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bölme işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür? Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili;I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşde-ğer direnç azalır.II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akar.III. İki özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? "Güzel, ağladı, dost, çirkin, güldü, iyi, kötü" kelimelerinden hangisinin zıt anlamlısı verilmemiştir? Türk Dil Kurumu , halk dilinde sözcükleri toplamış , eski yazıları ve kitapları taramış, unutulmuş Türkçe sözcükleri gün ışığına çıkarmıştır. Bu çalışmalarıyla Türk Dil Kurumunun aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? I.Aslan, kaplumbağa evcil hayvanlardır.II.Hayvanların gücünden yararlanırız.III.Hayvanların derisinden yararlanırız.IV.Tilki ve ayının yününden yararlanırız.Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 5 X 3' ün toplama işlemine göre gösterimi doğru verilmiştir? Yüzlerinden ayak uçlarına uzanan beyaz çizgileri, yara izlerinden oluşturulan ve bedenleri süsleyen desenleri, varlıklı olmanın ve güzelliğin işareti sayılan dudak tabaklarıyla geleneklerine sıkıca bağlı bir kabile Surmalar. Evlenen kadının dudağı yarılıp bir tabak yerleştiriliyor. Dudak büyüdükçe tabak da büyütülüyor. Tabak ne kadar büyükse kadına kocasının verdiği hayvan sayısı da o kadar fazla oluyor. Dudak tabağıgüzellik unsuru sayılıp bir süs eşyası gibi taşınıyor. Kadın erkek hepsi bedenlerini seviyor ve süslüyor.Etiyopyada yaşayan Surmalar, doğal yaşayış tarzlarını olduğu gibi sürdürmeye devam ediyorlar.Bir gezi yazısından alınan bu par- çayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiyede arazi kullanımı ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlış arazi kullanımına örnek olarak gösterilebilir? I would like to go to Cyprus for my summer holiday because the sea is fantastic. I also like sunbathing on sandy - - - - . Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklara örnek gösterilemez? Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "terim" yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık vardır? Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Hem klasik tarzda hem de yeni anlayışla şiirler yazmakla birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamite karşı edebî düşüncelerini savunmuştur. Sanatçının Ateşpare, Şerare, Füruzan, Demdeme adlı şiir kitapları vardır.Bu parçada tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Peygamberimizin Medineye hicret ettikten sonra toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri değildir? Bir öğrenci 8 metrelik yolun 540 cm‘ sini yürüdü. Geriye daha yürüyecek kaç metre kaç cm yolu kalmıştır? Aynı aile(familya) içerisinde birlikte bulunan iki canlı;I. Takım II. Cins III. Şube IV. Türverilen hangi sistematik birimlerde birlikte bulunur? Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de yer alan aşağıdaki maddelerden hangisidiğerlerinden daha önemlidir? - Tuğrul Bey 1054 yılında Erzuruma kadar ilerleyerek Bayburtu ele geçirdi ve geri döndü.- Alp Arslan, Van ve Ani kalesini aldı. - Türk akıncıları ise bir Bizans ordusunu Malatyada bozguna uğratarak Kayseriyi aldı.Malazgirt Savaşına kadar Büyük Selçukluların Anadoluya yaptıkları akınlardan bazıları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Saat 21.50de uyuyan Melek 10 saat 20 dakika uyuduğuna göre saat kaçta uyanmıştır? I. Geçiş yollarının önü ve üzeriII. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarıIII. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerineyakın yerler ve dönemeçlerYukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Araştırma yaparken yararlanılan tüm kaynaklar araştırmanın son sayfasında liste halinde ............ yazılır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arif, su dolu kaba tuz atarak karıştırmaktadır. Arifin etkinliğinden hangi sonuca ulaşamayız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir