S:1

Dünyadaki en büyük su kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

Dünyadaki en büyük su kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Okyanuslar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engelli bireylerin, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okullarında eğitim giderlerinin Bakanlık bütçesinden karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporuyla asgarî % kaç oranında engelli olduğunun tespit edilmesi gerekir? Ali 90 cevizin 1/10 ‘ini yedi. Ali kaç ceviz yedi? Birbiri içinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvıdan oluşan karışımlar ayırma hunisi ile ayrılır.Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılır? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olan en küçük ve en büyük sayıların farkı kaçtır? I - - - - walking to taking the bus. Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden hangi konuyu ne kadar öğrendiklerine, hangi çalışma stratejileriyle daha başarılı olduklarına yönelik bir kompozisyon hazırlayıp bunu sınıfta arkadaşlarına okumalarını istemiştir.Buna göre Ayşe Öğretmenin yaptığı etkinlik Çoklu Zekâ Kuramının hangi boyutlarını içermektedir? Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın belirtilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir? Demir tozu ve kükürt karışımını ayırt etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır? Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur? Bir deste mendilin 7 katının 18 eksiği kaç mendil eder? Almanya 1.Dünya Savaşında Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Yüce Allahın varlığı ve birliğinin konu edildiği .................... gelir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bebeklikten çocukluğa kadarki sürede olmamız gereken aşıları hangi kurumda ücretsiz olarak yaptırırız? Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre il idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasanın 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. (T.C. Anayasası 24. Madde)Anayasanın bu maddesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? DNAnın protein sentezine kalıplık eden anlamlı baz dizilişi TGC AAC GCA şeklinde ise mRNAdaki nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? Jerry : - - - -?James : He is tall, fit and very handsome. Beş basamaklı 5782a sayısının 12 ile bölümünden kalan 6 olduğuna göre a kaç farklı değer alabilir? Hangi hayvan sürünerek hareket eder? Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Aşağıdakilerden hangisi güvensiz şifre örneklerinden biridir? Büyük İskenderin Asya Seferi sonucunda, Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyetinin karışımından ortaya çıkan uygarlığa ne denir? Anı yazarları, kalemini geçmişle ilgili oynatarak geleceğe eşsiz bir deneyim sunarlar.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Ceren günde 2400 m koşuyor. Buna göre Ceren 10 günde kaç km koşmuş olur? Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "baba" sözcüğü özne görevindedir? (1) Oltalara yem taktım ve nasıl atması gerektiğini arkadaşıma gösterdim. (2) Balık yakalarsa nasıl çekeceğini anlattım. (3) İkimiz de oltalarımızı suya fırlattık. (4) Balığın oltaya vurmasını beklemek bence çok keyifliydi.Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğum yeri ve tarihi doğru olarak verilmiştir? Dün pazartesiydi. Yarın günlerden ne olacak? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında bozulma olur? Elif saat 07.05 de uyandı. Annesiyle birlikte alışverişe gitti. 2 saat 45 dakikada alış veriş yapıp eve döndüler. Eve geldiklerinde saat kaç olmuştur? Zırh ustası olarak bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi, baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan ve sarsmadan sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin sağladığı faydalar arasında gösterilmez? Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez? Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak değişme göstermez? Hz. Muhammed'e aşağıdaki şehirlerden hangisinde peygamberlik gelmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir