Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I am new here so I have - - - -friends in this city.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I am new here so I have - - - -friends in this city. sorunun cevabı "a few" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İlkbahar yağışları yeşeren ve her yaz sıcaklarının başlamasıyla kuruyan bitki örtüsüne ne denir? Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? • Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirlerdir. • Divan şairleri, bu nazım türünde şiirlerini ve şairliklerini övmüşlerdir. • Ünlü divan şairi Nef’i bu türle tanınır.Bilgisi verilen kaside nazım şeklinin türü aşağıdakilerden hangisidir? “Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ………….…denir.” Boş bırakılan yere ne gelmelidir?  Karaciğerin görevleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 9275 kg kaç ton kaç kilogramdır? Yılkı çobanlarının dumana boğulmuş ve yağmurla yıkanmış çadırları; su basan arazide, kızarmış çayırların üzerinde kapkara duruyordu. Atların buğu tüten ağızlarından kokulu, ince, mavi dumanlar yükseliyordu. Zayıflamış aygırlar sonbahar telaşıyla ve olanca sesleriyle  kişniyor, kısraklar her tarafa dağılıyordu. Dağlardan inen davar sürüleri, bölünmüş gruplar hâlinde dolaşıyordu tarlalarda. Kurumuş, kararmış bozkır toynak izleriyle, patikalarla dolmuştu.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basittir? I-Harekete zıt yönde etki ederse cismi yavaşlatır veya durdurur.II-Harekete aynı yönde etki ederse cismi hızlandırır.III-Bazı cisimleri döndürür.IV-Cisimlerin şekillerini değiştirir.Yukarıdaki özellikler neye aittir? Aşağıda verilenlerden hangisi kuvvet etkisi ile gerçekleşmez? Aşağıdakilerden hangisi bir kara yolu taşıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?