S:1

Beyza : I heard someone stole yourbrothers car last week.
Esra : Yes. ........................

Beyza : I heard someone stole yourbrothers car last week.Esra : Yes. ........................ sorunun cevabı "The police couldn’t catch the thief." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi koşula bağlıdır? The children have - - - - their homework. Mother :Emily! Finish your homework before dinner, please.Emily   : Oh mommy, I have already - - - - it. Kerem A ve B diyapozonlarına özdeş tokmaklarla vuruyor. Kerem A diyapozonundan çıkan sesin daha pes, B diyapozonundan çıkan sesin daha şiddetli olduğunu gözlemliyor.Buna göre bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa ne zaman kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde alınan yerlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi çekim almıştır? Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Bingazi şehirlerini Uşi Antlaşması’yla, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakmak zorunda kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir? Alevi-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleri ile birlikte dede huzurunda kurban keserek yol kardeşi olmaya söz vermesine - - - - denir.Cümlede boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? “Bazen küçük yardımlar, büyük bir iyilik olabilir” yandaki söz kaç sözcükten oluşmuştur? Allah, insanları iyiliği ve kötülüğü seçip-seçmeme konusunda özgür bırakmıştır. Aklı olan insan, iyiyi ve kötüyü iradesiyle seçebilen; yaptığı seçimden dolayı de sorumlu tutulan bir  varlıktır.Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Babamızın çocukluğunu araştırmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanırız. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çekilme isteyen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymayanların yeniden atanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yüce Allah’ın her şeyi yaratırken yalnızca “Ol!” demesi O’nun hangi özelliğini vurgulamaktadır? “Yaşlı adama yardım ettim.” Cümlesinde ihtiyar sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? “Din ( ) aşk ( ) şiir ( ) Boşlukta yuvarlanan insanın yıldıza attığı merdivenler (  ) “cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Dakikada 50 ml su damlatan bir musluk bir saatte kaç litre su damlatır? 12 - 4 : 2 + 6 : 1 = ? işlemenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? “Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat ( kıyamet ) mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et.” ( Hicr suresi, 85.ayet)“ Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” ( A’raf suresi, 199.ayet)Bu ayetlerde ortak olarak vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Canlılarda bulunan temel bileşenler ile ilgili;I. Doğadan hazır halde alınarak canlının yapısınakatılır.II. Eksikliğinde metabolik bozukluklar oluşur.III. Enerji verici olarak kullanılır.verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? Her akşam 22:30 ‘da yatan Hakan, kahvaltısını da yaparak zamanında okula gidebilmek için sabah 07:10 kalkmaktadır. Hakan günlük kaç saat uyumaktadır? Çamaşır yıkamak için 6 kg suya ihtiyacı olan bir insan suyun sıcaklığını 10°C olarak ölçüyor. Suyun sıcaklığını 30°C’ye çıkarmak için kaç kalori enerji gerekir? (Csu =1  cal/g°C) İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır:I. Deri epitel hücresiII. Sinir hücresiIII. Çizgili kas hücresiIV. Kemik iliği hücresiBuna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? A: - - - - ?B: He has got a motorbike. Yaşlı adam, bitkin adımlarla bacak-larını hiç bükmeden değnek gibi öne atıyordu; iki büklüm, elindeki bastonunu yere hafifçe vurarak pastaneye doğru yavaş yavaş yü-rüyordu. Ömrümde böylesine garip biçimli bir adam görmemiştim. Daha önceleri de Miller’in pastanesinde onunla her karşılaşmamda tuhaf bir duyguya kapılırdım.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Aşağıdaki katı maddelerin hangisi ısıtılınca erimez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması anlatımın bozulmasına neden olmuştur?  Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Hücre teorisine göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kur'an'ı Kerim kac sureden oluşur? Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi istektir? İyi Bir İletişimde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemelidir? Ali bir kenarı 80 m olan kare şeklindeki pistte 6 tur attığında kaç metre koşmuş olur? Amy: Where were you last weekend?Sue: I was at the - - - - . I bought some magazines. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde fazla sayıda hece bulunmaktadır? Bir inek günde 2 000cl süt veriyorsa; bir haftada kaç L süt verir? Aşağıdaki yemeklerden hangisi bizim kültürümüze aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir