S:1

Aşağıdakilerden hangisi İslama göre doğru bilgiye ulaşma yollarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi İslama göre doğru bilgiye ulaşma yollarından biri değildir? sorunun cevabı "Kehanet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Çağdaş toplumlarda halkın doğrudan ülke yönetimine katılması mümkün olmadığından vatandaşların, seçimler yoluyla ve seçilen milletvekilleri aracılığıyla ülke yönetimine belli ölçüde katılmaları sağlanır.Yapılan açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıda verilen konulardan hangisinde uzlaşma olmaz? Mançurya toprakları üzerindeki Japon - Rus rekabeti hangi yıl savaşa dönüşmüştür? Aşağıdakilerden hangisi, ahlak yasasını tasavvuf düşüncesinde temellendiren düşünürlerden değildir? “Aliler bahçedeki gülleri, sarmaşıkları budamış.” Cümlesinde hangi sözcükler çoğul addır? Bir hafta kaç gündür? Ece’nin  annesi su, un , şeker, yağ, kakao gibi maddeler kullanarak pasta yapıyor.  Pasta yapımında kullanılan bu maddeler hangi kelime ile ifade edilebilir?   “UÇAK – DEFTER - GÖZLÜK’’ ürünlerinin kullanım alanlarına göre doğru sıralaması hangi seçenektedir? “Altı milyon yüz on yedi bin dört yüz iki “  okunuşu verilen sayının onlar basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? ‘Sana birkaç sorum var’ cümlesindeki altı çizili sıfatın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?   1) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,2) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,3) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak4) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre maaş kesim cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?  “Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah’ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.” (Nisa suresi, 110.ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? “Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara …………. denir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere ne gelmelidir?    Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar verir? H2O ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? İş yerinde sağlam saat kalmadı, zamanı öğrenemiyoruz.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi alfabetik sırada önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir? EŞEK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Bir futbol takımı sezon boyunca 86 gol atıp 37 gol yiyor.Bu takımın attığı gol sayısı yediğinden kaç fazladır? Peygamberimizin (s.a.v.) adı anıldığında ya da duyulduğunda söylenen dua ifadesine …………………………………….denir. Boşluğa ne gelmelidir? Bir karenin bir kenarının uzunluğu 18 cm dir. Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu bu karenin çevre uzunluğuna eşittir. Bu  eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu  kaç cm dir?  • “Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”                                                      (Yûsuf suresi, 101. ayet)•  “...İşte böylece (Mısır’da adaletle hükmetmesini sağlamak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmek için Yusuf’u oraya yerleştirdik...”                                                       (Yûsuf suresi, 21. ayet)Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? (1) Hayri, sabah erkenden evden çıktı. (2) Elleri cebinde, ıslık çalarak yokuştan aşağı indi. (3) Öğleden sonra bir iş görüşmesine gidecekti. (4) Bunun için hazırlıkyapmalıydı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman zarfı kullanılmamıştır?  Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl özelliği göstermektedir? Elleri kir ve mikroplardan arındırmak için su ve sabun kullanılarak en az kaç saniye yıkanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi “kızgınlık” anlamı veren deyimdir? Nokta nerede kullanılmaz? “Adalet terazisi“ olarak bilinen, öbür dünyada insanların amellerinin tartılacağı teraziye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinden biri değildir?   “Hecelerin birleşimi ile ......... oluşur.” Cümlesi hangi seçenek ile tamamlanabilir? Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösteren kahramanlar ile şehirler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Çevre kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir? Evrende bizi mutlu edebilecek o kadar şey var ki... Ne yazık ki bizler bunların birçoğunun farkında değiliz. Mutlu olmak istiyorsak gerçekten temiz bir ruha, dünyadaki güzellikleri görebilecek bir göze ve bir çocuk kalbine sahip olmamız gerekir.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Dünya'nın dönme ve dolanma hareketlerinin yönü........................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamberimizin (s.a.v)  kızlarını evlendirirken onların fikrini alması,Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulaması,hangi özelliğinin bir sonucudur? “Kitap okumak ....... kaliteli film izlemek de önemlidir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Selanik Askeri  RüştiyesiII. Şemsi Efendi OkuluIII. Harp OkuluIV.  Manastır Askeri  İdadisiMustafa Kemal’in okuduğu okulların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Kişisel görüş ve düşüncelere yer verilir.• Ele alınabilcek konuların sınırı yoktur.• Anlatımında içtenlik ve doğallık önde gelir.• Kesin sonuçlara ulaşılma zorunluluğu yoktur.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?  Cümlede yüklemin belirttiği işi, oluşu ve hareketi yapan varlığa ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir