S:1

Aşağıdakilerden hangisi oruçlarını kazaya bırakma ruhsatına sahip değildir?

Aşağıdakilerden hangisi oruçlarını kazaya bırakma ruhsatına sahip değildir? sorunun cevabı "Çiftçiler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı bir şey değildir? Bütün dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bayram hangisidir? Elektrik enerjisinin dikkatsiz kullanımı sonucu aşağıdaki kazalardan hangisi oluşur? You should eat this cake. It - - - - delicious. Aşağıdakilerden hangisi insanların sebep olduğu çevre kirlenmelerine örnek değildir? 13, 25, 21, 27, 37, 43, 91 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir? Çok partili yaşama ilk defa ne zaman geçilmiştir? Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden değildir? Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Üçgenin çevresi 48 cm ise karenin çevresi kaç cmdir? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Word programı tarafından açılan dosya uzantısıdır? Aşağıdakilerden hangisi hac ve umrede yapılan ibadetlerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Medineli Müslümanlara verilen Ensar ünvanı ne anlama gelmektedir? Her gün yarım saat kitap okuyan İlyas bir ayda toplam kaç saat kitap okumuş olur? (1 ay 30 gün) Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ................denir.Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Oruç ibadetinin de diğer ibadetlerde olduğu gibi birey ve topluma kazandırdığı pek çok fayda vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin bireysel faydalarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? (I) Çorum tarihinin en çok öne çıkan özelliği Hititlere ev sahipliği yapmış olmasıdır. (II) Hititler kendilerine özgü yasaları, devlet yapıları, gelenekleri ve özgün yazılarıyla tarihe damga vurdu. (III) Türkiyenin UNESCO Dünya Mirası listesindeki alanlarından Hattuşaş, her yıl binlerce gezgini konuk ediyor. (IV) Etrafı kilometrelik surlarla çevrili, giriş kapılarında devasa aslan heykellerinin yer aldığı Hattuşaş kenti oldukça etkileyici bir görüntüye sahip.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu olduğu hâlde anlamca olumsuzdur? Tevfik Fikret bir sıfat şairidir. Şiirlerinde hâkim olan şey sıfatlardır. Bu durum onun hayat görüşüyle ilgilidir. Sıfatlar durgun bir dünya yaratır ve basit tavrın ifadesidir. Fikret, tasvir gücü kuvvetli bir şairdir. Dış güzelliğe, biçimsel mükemmelliğe özen göstermiştir.Bu parçaya göre Tevfik Fikretin hangi edebî akımdan etkilendiği söylenebilir? • İtalyada yaşamıştır• Resim, heykel, mimari gibi alanlarda çalışmaları vardır.• Ünlü Mona Lisa resmini çizmiştir.özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bir köylünün günde ortalama 4 L süt veren 15 keçisi vardır. Sütün litresi 3 tl olduğuna göre köylünün sütlerden günlük geliri kaç TLdir? Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır? Ben Frigli bir çiftçiyim. Topraklarımı sabanla işliyorum. Sabanımı dikkatli kullanmalıyım. Çünkü benim ülkemin kanunlarında, ekili araziye zarar verene ve sabanı kırana çok ağır cezalar verilir.Frigli çiftçinin konuşmasından aşağıdakilerden hangisine önem verdiği anlaşılır Psikolojinin alt dalları ile doğrudan ilgilendikleri konu ve iş alanları dikkate alındığında doğru biçimde yapılmayan eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı yoktur? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre kulüp temsilcisi kimler arasından seçilir? Çam devirmek, bilmeyerek ve istemeyerek karşısındakini söz ve davranışlarıyla incitmek anlamına gelir. Aşağıdaki deyimlerden hangisi çam devirmek deyimine anlamca yakın değildir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize inanan ilk dört Müslümandan biri değildir? Aşağıda verilen canlı alemlerinden hangisi Eukarya grubu içerisinde değerlendirilmez? Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere ......, doğruluğu ispatlanabilen önermelere ...... denir.Yukarıda verilen tanımlarda boş bırakılan yerlere sırası ile hangi kelimeler gelmelidir? Hangi seçenekte sayılar doğru olarak sıralanmıştır? Buradan ayrılan bayan, okul müdürünü az önce arıyordu. Cümlesinin ögeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Allaha iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ? Sosyal olayları inceleyen, toplumdaki sosyal olayların kaynaklarını ve kanunlarını tespit eden bilim dalına ne ad verilir? Hz. Muhammed (sav) ilk vahyi aldığında bunu ilk olarak kime anlatmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir