S:1

İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir?

İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir? sorunun cevabı "Kan davası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah size Ra- mazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.Hadiste önemine vurgu yapılan gece aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşlarındaki başarılarından dolayı Hamidiye Kahramanıolarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Buzdolabını almak için her biri 350 lira olan 8 taksit ödeyeceğiz.Buzdolabı kaç liradır? Çevre bilinci gelişmiş bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahim (a.s.), Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra kendisine kaç sayfalık bir Suhuf gönderilmiştir? Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Başkalarının ayak izine basmadan güzel eserler oluşturan sanatçılar kısa sürede okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturur. Böylelikle yıllar da geçse kalıcılığını korur.Bu parçada geçen okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? I- Bedir savaşıII- Mute SavaşıIII- Kuba mescidinin yapımıIV- I.Akabe biatiYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl olur? Ramazan ayı dışında Allahın rızasını, sevgisini kazanmak amacıyla tutulan oruca ........ denir.Boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 30 054 − 18 997 = ? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.( ) Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir. .( ) Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.( ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.( ) Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir Aşağıda verilenlerden hangisi ulusal egemenliğin gerçekleşmesinde etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin etkilen- diği yazarlardan biri değildir? (I) Yüce Allah insanı akıl ve irade sahibi olarak yaratmıştır. (II) İnsan, iradesiyle dilediği her şeyi değiştirebilir. (III) İnsandan istenen Allahın kendisine verdiği yetenekleri amacına uygun olarak kullanmasıdır. (IV) Aksi takdirde yaptığı her şeyin bir bedeli ve sonucu olacağını unutmamalıdır.Bu metinde insan iradesi ve kader ilişkisi bakımından numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Uzun kenarı 1 deste, kısa kenarı 1 düzine olan dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? I- Ürünün TSE damgası II-Ürünün kalitesi III-Ürünün fiyatı IV- Ürünün reklamıBilinçli bir tüketici için,alışveriş yapar­ken yukarıdakilerden hangisi daha az önemlidir? Kahvaltıda 2 yumurta yiyen Bilal, 30 günde kaç yumurta yemiş olur? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir? Kendimize ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüklere .......................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? We - - - - close friends in the past. Efe : Where are you from?Can : .................................... x = (-3) + 7 olduğuna göre 5x - 4 ifadesinin değeri kaçtır? Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır. Namaz dinin direğidirAşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz. Tüm aylar ya 30 ya da 31 gün sürerken, bir ay ya 28 ya da 29 gün sürer bu ay hangisidir? ✿✦✩✿✦✩✿.........✩ örüntüsünde eksik olan nesne aşağıdakilerden hangisidir? "Güzelliklerimiz görmeye değer."cümlesindeki "güzelliklerimiz" kelimesinde, aşağıdaki ek çeşitlerinden hangisi yoktur? Bu garip dünyada ben yadırgarım yerimi,Yıllardan sonra bir gün çektiklerimi.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi vardır? If you continue to intake too many calories, - - - - . "5 + 3"Yukarıdaki toplama işlemiyle hangisinin sonucu aynıdır? 315 502 735 sayısındaki 5 (beş) rakamları soldan sağa doğru sırasıyla hangi basamaklarda bulunmaktadır? Davet edildiği konakta iftarını yapmış olan misafire, ev sahibinin sevap işlemesine vesile olduğu için teşekküren verilen bir hediye aşağıdakilerden hangisidir? MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler Bakanlık Teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibariyle en az kaç yıl görev yapanlar,iller arasında yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler? Osmanlı Devletinin Safeviler ile imzaladığı hangi antlaşmayla bugünkü Türkiye-İran sınırı bazı küçük değişiklikler dışında belirlenmiştir? Uyku ya da gaflet nedeni ile unutulan namaz ne yapılır? Son : I - - - - my homework. Can I watch TV?Dad : Of course, you can. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulur? Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allaha yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.Bu hadis, Hz. Muhammedin (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir