Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Vakit namazları
II. Cuma namazı
III. Teravih namazı
IV. Bayram namazı
Bu namazlardan hangilerinin cemaatle kılınması zorunludur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Vakit namazlarıII. Cuma namazıIII. Teravih namazıIV. Bayram namazıBu namazlardan hangilerinin cemaatle kılınması zorunludur? sorunun cevabı "II ve IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi maddenin plazma halini gaz halinden ayıran özelliklerden biridir? İslam’ın ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimizin oğlu Abdullah’ın vefatından sonra müşrikler Efendimize soyu kesik anlamında Ebter dediler. Peygamberimizi teselli etmek amacıyla inen sure hangidir? Ünsüz (sessiz) harf sayısı en fazla olan ilimiz hangisidir?  I. Mustafa Kemal’in savaş yıllarında Maarif Kongresini toplaması eğitime verdiği önemi gösterirI. Millî Mücadele sırasında en şiddetli çarpışmalar Yunanlılara karşı Batı Cephesi’nde yaşanmıştırII. Kuvayımilliye birlikleri Yunan ordusunu Anadolu’dan tamamen çıkarmıştıryukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Eskiden düğünlerde gelinler atla evinden alınırmış. Günümüzde ise arabalarla düğün konvoyu yapılıyor.Yukarıdaki paragraftan hangi sonuç çıkarılabilir?  Aşağıda verilen sayılardan hangisi 3 ile tam bölünür? "Hasta" ve "doktor" sözcükleri arasındaki iliş­kinin benzeri"araba" ile aşağıdakilerden han­gisi arasında kurulabilir? “Çocukken birkaç kez kaybolmuştum.” cümlesindeaşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıvardır? Aşağıdakilerden hangisinde şiirle ilgili doğru bir bilgi verilmiştir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Birinci ağaçtan 18 kg, ikinci ağaçtan 22 kg elma topladık. 8 kg’ ını kendimize ayırıp kalanı sattık. Kaç kg elma sattık?