Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Every year, children in Turkey - - - - Childrens Day.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Every year, children in Turkey - - - - Childrens Day. sorunun cevabı "celebrate" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatıdır? Metin,arkadaşları ile konuşurken futbolun basketboldan daha eğlenceli olduğunu ve dünyada en fazla sevilen spor dalı olduğunu söylemiştir.    Buna göre Metin”in bu konuşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I.Hılful Fudul’a üye olması,II.Medine sözleşmesini imzalaması,III. Mescid-i Nebi’nin yanına Suffa’yı yaptırması,IV.Bedir savaşı esirlerini Müslümanlara okuma- yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması,Hz. Peygamber’in bu faaliyetlerinden hangileri onun eğitim ve öğretime verdiği öneme örnek oluşturur? Günlük hayatta kıldığımız beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yararları arasında gösterilemez? “ Bu  yaz  bana sık sık mektup  yaz . ” Cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir duygu değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru bir şekilde ayrılmıştır? Tiyatro, kişinin hayat görgüsünü genişleten ve derinleştiren kurumlardandır. Seyirci, insanın çeşitli güdülerle nasıl davrandığını ya da davranabileceğini burada görür, hayatta karşılaşacağı türlü olaylara burada tanık olur, tutkuların yol açabileceği düzensizliklere karşı burada uyarılır. Kişinin yüceliği de bayağılığı da türlü örneklerle burada önüne serilir. Seyirci, kişiler ve olaylar karşısında kimi zaman hayranlık duyar, bazen içinde nefret uyanır, bazen de acıma hisleriyle dolar. Hayatta görülen ya da görülebilecek kişilerle burada tanışır. Başlı başına bir eğitim kurumu olan tiyatronun eğiticilik yönü bu özellikleriyle ortaya çıkar.Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? "Çok heyecanlanıp solmak,sararmak.”  anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?   Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir?