Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ayşe, kuş gözlemi için katıldığı kamplarda yeni insanlarla tanışıp yeni dostluklar geliştirmeyi tercih eder. Arkadaşlarıyla birlikte dağ ve orman yürüyüşleri yaparak bütün kuş türlerini severek gözlemlemeye çalışır.
Çoklu Zekâ Kuramına göre Ayşenin öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ayşe, kuş gözlemi için katıldığı kamplarda yeni insanlarla tanışıp yeni dostluklar geliştirmeyi tercih eder. Arkadaşlarıyla birlikte dağ ve orman yürüyüşleri yaparak bütün kuş türlerini severek gözlemlemeye çalışır.Çoklu Zekâ Kuramına göre Ayşenin öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? sorunun cevabı "Doğacı - Sosyal" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Şehirleri insanlar kurar, geliştirir. Şehirler de bağrında yaşattığı insanlara kendi ruhundan bir şeyler katar. Hangimiz, hayatımızda ve karakterimizin oluşmasında yaşadığımız şehrin etkisinin olmadığını iddia edebiliriz ki?Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İnsanların bazısının Allah’ı bırakıp taş, ağaç, hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir? • Bu anlatımda metinler varsayımla oluşturulur.• Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahminler yapılabilir.• Olandan çok, olması istenen anlatılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir? Dinî, tasavvufi ve öğretici olan bu eser, 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından söylenen şiirlerle oluşturulmuştur. Eserde dünyanın mal ve gösterişine aldanmanın boş olduğu belirtilmiştir. Hakaniye lehçesiyle hece ölçüsü ve dörtlükler hâlinde yazılan bu eser halk şiirinin geleneksel yapısıyla benzerlik gösterir.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi meta- fiziğin varlıkla ilgili temel sorularındandır? 25 TL paramın 8 TL si ile bir çikolata aldım. Kaç liram kaldı? • Topraksız çiftçinin topraklandırılmaya çalışılması• Tarım bölgelerinin oluşturulması• Çiftçilerin kullandığı iş araçlarının artırılmasıMustafa Kemal’in yukarıdaki hedefleri incelendiğinde:I. Sosyal eşitliğin sağlanmaya çalışıldığıII. Tarımın geliştirilmek istendiğiIII. Modern tarımın teşvik edildiğiverilenlerden hangilerine ulaşılabilir? Yolda yaşlı bir teyzenin poşetlerini taşımakta zorluk çektiğini gördüm. Hangi davranışını yapmam uygun olur? Sinemaya uyarlanan edebiyat yapıtlarında, metne tamamen sadık kalınabileceği gibi esinlenmelere de rastlanır. Uyarlama, usta bir yönetmenin elinde hemen her zaman yeni ve özgün yaratımdır, çünkü sinema ve edebiyat anlatım olanaklarının farklılığı, biçim ve biçem konusunda her ikisinin sunduğu çeşitlilikle birbirinden tamamen farklıdır. Bazen bir romanda anlatılmak için onlarca sayfa harcanan bir ruh hâli, atmosfer vb. gösterimi için sinemada bir dakikalık bir sahne yetebilir. Bu nedenlerle bazen çok nitelikli romanların çok kötü sinema uyarlamaları olabildiği gibi ortalama romanların çok çarpıcı filmleri yaratılabilmektedir.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bir köyün, bir kasabanın, bir şehrin evlerinden bir tanesi bizim için çok özeldir. Orada açmışızdır gözümüzü dünyaya. Orada ağlamış, orada gülmüşüzdür. Her karesinde bizden bir parça vardır. Penceredeki cama resimler çizmiş, perdeleri aralayıp odaya güneşi doldurmuşuzdur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin cadıyla ateşin kullanıldığı araçlar yerine teknoloji ürünü aydınlatma araçları kullanılmaya başlanmıştır? Haydi Mehmet dedikleri gün,Ne çift, ne çubu              k, ne avrat düşünür.Mehmet'im bu toprağın düşkünüdür.Bu aşk ile ya vurur, ya vurulur.                                               Cahit Sıtkı Tarancı Dörtlüğe göre, Mehmet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?