S:1

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, diekçe sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, diekçe sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? sorunun cevabı "T.C. kimlik numarası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir bölgede sanayi tesisleri kurulduktan sonra gerçekleşen bazı olay ve sonuçları ile ilgili verilen bilgiler şunlardır:•  Bölgeden geçen akarsuda toplu balık ölüm-leri gözlenmiştir.•  Tarım ürünlerinden elde edilen verim azalmıştır.•  Bölgeye yakın bir alandaki tarihî mermersütunlar aşınmış, aynı yerdeki bitkiler kurumuştur.Bu bilgilere göre bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟de”nin yazımı doğrudur?  Birbirine yakın mesafede bulanan bilgisayarların kablo ve Ethernet kartı ile bağlanması ile oluşturulan ağ türü hangi seçenekte verilmiştir?  Kokmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?   “O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak suresi, 2. ayet)Bu ayette hangi evrensel yasadan bahsedilmektedir? Yeni bir klasör oluşturmak için hangisini yapmak gerekir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki biyolojik zenginliğin korunması için yapılan uygulamalardan değildir? Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından daha zengindir? If the camera is on, a green light ………. .  Aşağıdakilerden hangisinde eylem yoktur? 8 tane 5 kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi TBMM' nin ilk siyasi başarısıdır? Yeliz' in matematik dersi vardır. Yeliz bu derste hangi aracı kullanmaz? Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır?  Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin özelliklerinden değildir? Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” anlamı vardır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren hâllerden değildir? Hangi cümlede büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük vardır? İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? Gece gökyüzüne baktığımızda Ay’ın sadece sol yarısını görüyorsak, ay hangi evresindedir?  Türkiye’de ilk yerli üretimimiz olup yer gözlem amacıyla kullanılan uydumuz aşağıdakilerden hangisidir? Leyla, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi için hazırladığı tasavvufi yorumlar ile ilgili ödevinde “ney, sema, Konya, Şems-i Tebrizi” gibi kelimeler kullanmıştır.Buna göre Leyla ödevini hangi konuda hazırlamıştır? Oruca başlama vakti ve orucun bitiş vakti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi "Karışmak" eyleminin geniş zaman, 2. tekil kişiye göre çekimli halidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir köyün veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanması hangi usul ile yapılır? -5, +1, -1, 0, -11 Yukarıda verilen tam sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” buyurmuştur.  Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? “Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik kuralına aykırı bir kullanım vardır? Aşağıdaki araçlardan hangisi yolcu taşıma aracı değildir? Sümerler hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıda  verilen cümlelerin başına doğru olanını    (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız(   ) Kömür yenilenemez bir enerji kaynağıdır.(   ) Çay ve fındık en çok Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir.(   ) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Abbasilerdir(   ) Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği savaş Talas Savaşı’dır(   ) Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine Kavimler Göçü denir Kutuplardan ekvatora doğru giden bir kişinin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir? Aşağıda farklı ölçekleri verilen haritalardan hangisinin ayrıntısı daha fazladır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Hz.Nuh’a “İkinci Adem” lakabının verilmesinin sebebi nedir? “Küçük kız beni görünce  evine kaçıyordu.” Cümlesinin ögelerinin doğru             sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Gemilerin uç kısımlarının dar olmasının nedeni nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem (!) gelir? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir