Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Misakımillînin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle kapitülasyonlara son verilmesi kararı tüm dünyaya ilan edilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Misakımillînin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle kapitülasyonlara son verilmesi kararı tüm dünyaya ilan edilmiştir? sorunun cevabı "Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılmalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İnsanda siyah saç geni sarı saç geni üzerine  baskındır.Buna göre sarı saçlı bir kadın ve  erkeğin  evliliğinden  sarı  saçlı çocuk olma ihtimali  nedir? Yurtdışında üretilmiş malların, ülkemiz tarafından satın alınmasına ………………denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımak için yapılmış taşıttır? Saf bir maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi olayı aşağıdakilerin hangisinde doğru  verilmiştir? 74 ve 38 sayılarının birler basamağındaki rakamlar hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?  Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış yerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Yönetici, astlarının faaliyetlerini yönlendirmesi ve onlara ne yapmaları gerektiğini bildirmesi sürecinde emir verirken aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmemelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?    İstanbul da kuruldu  Adana ve çevresindeki düşman işgallerine karşı direniş hareketlerini teşkilatlandırmayı amaçlıyordu. Yukarıda hakkında bilgiler verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir.  If  you  are  ill,   you  -  -  -  -  your  doctor. Aşağıdakilerden hangisi millî bayramdır?