S:1

Bilim felsefesi, bilimi ve bilimsel bilgiyi konu edinerek felsefenin bilimi sorgulamasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularındandır?

Bilim felsefesi, bilimi ve bilimsel bilgiyi konu edinerek felsefenin bilimi sorgulamasıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularındandır? sorunun cevabı "Bilim nedir?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
............... doğal afetler sonrası yardıma muhtaç kişilere hizmet eden sosyal bir örgüttür. Noktalı yere gelmesi gereken örgüt ismi hangisidir? Türk Milleti adına yasama (kanun koyma, kanun yapma) yetkisini hangi devlet organı kullanır? Aşağıdakilerden hangisi merkezde yer alan kuruluşlardan biridir? Dinimize göre namazı kılmak için bazı şartlara sahip olmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? İslam dininde bir kişinin yaptıklarından sorumlu tutulması için iki temel şart vardır. Bu şartlar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanım amaçlarından birisi değildir? Lise 2. Sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, birbirine denk iki grup seçiliyor. İki gruba da üçer sayfalık biyolojide mayoz bölünme ile ilgili bir metin veriliyor. Birinci gruptan, metinlerin üst üste beş saat çalışılarak öğrenilmesi; ikinci gruptan, metinlerin günde bir saat ve beş gün çalışılarak öğrenilmesi isteniyor. Yapılan değerlendirmede ikinci grubun çok daha başarılı olduğu tespit ediliyor.Bu deneyde ikinci gruba uygulanan öğrenme türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşagıdaki halk geleneklerimizden hangisi vatani görev için yapılan bir halk geleneğidir? Aşağıdakilerden hangisi çift halkalı olan pürin grubu organik bazlardandır? Aşağıdaki aylardan hangisinde kutladığımız bir millî bayramımız yoktur? Aşağıdaki sayılardan en küçüğü hangisidir? 2 yıl 1 ay kaç gün yapar?(1 ay 30gün olarak alın) İtilaf Devletleri İstanbulu 16 Mart 1920de resmen işgal etmiş, Meclisimebusan ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümetinin emirlerine uymasını bildirmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan ve hastalıklara karşı bizi koruyan besin grubu hangisidir? Farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek bir konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydaları arasında gösterilemez? Aşağıdaki namazların hangisinde rükû ve secde yapılmaz? Ülkemiz maden bakımından oldukça zengindir. Fakat bu madenlerden ekonomik olarak yeterince yararlanılamamaktadır. Bu durumun sebebi olarak;I. Gerekli bilgi ve teknolojinin olmamasıII. Yeterli sermayenin olmamasıIII. Yeterli işgücünün olmamasıhangileri gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konum özelliklerinden biri değildir? 675 santimetrelik bir ipin 288 santimetresi kesiliyor. Geriye kaç santimetre ip kalır? Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinin enerji kaynağıdır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme disiplin cezasına çarptırılmış bir memur, cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir? Yetişkin bir insanın iskeletinde kaç tane kemik bulunur? Dört Halife Dönemi olarak adlandırılan dönemde ilk halife aşağıdakilerden hangisidir? Kırgız Türkleri arasında ortaya çıkan destan, KazakKırgız Türk kültür dairesi içinde bugün de bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Bu destanın XI. veya XII. yüzyıllarda meydana geldiği düşünülmektedir. Destanın kahramanı da Satuk Buğra Han gibi İslamiyeti yaymak için mücadele eden bir kahramandır. Böyle olmakla beraber destanda İslamiyet öncesi Türk kültür, inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür. Bazı varyantları 400.000 mısra olan destan, Türk-Bozkır medeniyetinin Kazak-Kırgız dairesinin kültür belgeseli niteliğindedir. Dünyanın en uzun destanıdır.Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kenar uzunluğu 15 cm olan karenin ve bir eşkenar üçgenin çevreleri eşit uzunluktadır. Üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cmdir? I am going to visit my grandparents - - - - . Avrupa Birliğine üye ülkelerin oluşturduğu yer Avrupa Birliği Bölgesi olarak kabul edilirse, aşağıdaki ülkelerden hangisi bu bölgenin dışında yer alır? Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu hâller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok - - - gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.MEB Personelinin İzin Yönergesine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü adıl olarak kullanılmıştır? Aşağıda size verilen bilgilerden hangisi öykü (hikaye) unsurlarından biri değildir? I. Saygı duymakII. Hoşgörülü olmakIII. Dedikodusunu yapmakIV. Sırlarını başkaları ile paylaşmakYukarıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluklarımızdandır? Atatürkçülükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı olarak değerlendirilebilir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.(.....) Saf maddeler erirken ısı aldığı için bu esnada sıcaklığı artar(.....) Saf bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları birbirine eşittir(.....) Gaz maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir(.....) Sıcaklığı az olan maddeden fazla olan maddeye ısı geçişi olur.(.....) Isı birimi º C ( derece celcius ) dur Çatalhöyükle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uyduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz? Bir traş bıçağı firması yeni ürünüyle ilgili araştırmayı hangi örnekleme uygulaması daha uygun olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir