S:1

I. Başkarakterin çocuk olduğu bu filmlerden aklımda kalan tipik sahne, piknik yapan bir ailenin resmedildiği sahnedir.
II. Çünkü biz biliriz ki köpekler filmlerde de gerçek hayatta da bizim dostumuzdur.
III. Ben çocukken her pazar sabahı televizyonda film saati olurdu.
IV. O resmin olmazsa olmazı, çocuğun yanından bir dakika bile ayrılmayan sevimli bir köpekti.
Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

I. Başkarakterin çocuk olduğu bu filmlerden aklımda kalan tipik sahne, piknik yapan bir ailenin resmedildiği sahnedir.II. Çünkü biz biliriz ki köpekler filmlerde de gerçek hayatta da bizim dostumuzdur.III. Ben çocukken her pazar sabahı televizyonda film saati olurdu.IV. O resmin olmazsa olmazı, çocuğun yanından bir dakika bile ayrılmayan sevimli bir köpekti.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? sorunun cevabı "III - I - IV - II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından 2 fazladır.B kümesinin alt küme sayısı A kümesinin alt küme sayısından 48 fazla olduğuna göre A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkçaiyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız,Allah onu hakkıyla bilir.(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin aşağıdaki özelliklerindenhangisi ile daha yakından ilgilidir? apple - spin - start Yukarıdakilerde farklı olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Taşıtlarda kullanılan elektriği nereden sağlarız? 23 eylül günü işe başlayan Fatma hanım bir sonraki ayın 15 de maaşını alacaktır. Fatma hanım işe başladıktan kaç gün sonra ilk maaşını alır? İnsanların bazısının Allahı bırakıp taş, ağaç, hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine ne denir? Şirin evimizde, kırmızı koltuğa oturup masal kitabı okudum. Cümlesinde kaç ön ad vardır? Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevide yer alan bölümlerden biridir? Fırat, Dicle, Nil, İndus gibi büyük ırmaklar herkesin belleğinde bulunan önemli coğrafi simgelerdir. Bunları belleğimizde yaşatan görsel güzellikleri değildir. Bu büyük ırmaklar en eski çağlardan bu yana insan yaşamını kendisine çekmiş ve hayat bu ırmakların çevresinde can bulmuştur. Mısır uygarlığı Nilden, Çin uygarlığı Sarısudan, Hint uygarlığı Ganj ve İndustan ayrı düşünülemeyeceği gibi Mezapotamya uygarlığı da Fırat ve Dicleden ayrı düşünülemez.Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Hammadde, üretim ve pazar unsurları arasındaki ilişki dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'nin oğlu Ömer'in yemek yerken her tarafından yediğini görünce ," Yavrum, Besmele çek, sağ elinle ve hep önünden ye!" diyerek ona tavsiyede bulunması, akrabalarıyla ilişkilerinde hangi konuda onlarla ilgilenmiş olduğunu gösterir? '' Orman '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı hangisidir? Aşağıda iç açı ölçüleri verilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı bir üçgendir? Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda gerçekleşmiş bir yenilik değildir? "Ayşe evden koşarak çıktı." cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Akünün iki kutup başına, aynı anda bir madeni parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? |-5|=+5|+7| = 7|6| = -6|0| = 0Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Paleozoik' de gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşına katılan devletlerden biri değildir? Aşağıdaki canlılardan hangisi prokaryotlar grubunda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun yapabileceği işlerden değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? Mıknatıs ortadan kırıldığında seçeneklerden hangisi olamaz? How - - - - money do you ha Aşağıdakilerden hangisi çevre uzunluğu 12 cm olan bir üçgenin kenar uzunluklarından biri olamaz? Anneler Gününde annesine bir demet gül verdi. Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisinin yüklemiyle çatı bakımından özdeştir? I. Kasaba - köy - il - ilçeII. Köy - kasaba - ilçe - ilIII. İlçe - il - köy - kasabaIV. İl - ilçe - kasaba - köyYukarıda verilen yönetim birimi sıralamalarında büyükten küçüğe doğru olan doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Bir bahçeden toplanan portakalların 2588 kgı meyve suyu fabrikasına, 2474 kgı pazara gönderilmiştir. Geriye 309 kg portakal kaldığına göre bu bahçeden kaç kilogram portakal toplanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir? Aşağıdaki devletlerden hangisinin tarihinde Sipahi İsyanı olayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Aşağıdakilerden hangisi adres bilgimizde yer almaz? Et,süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan,sinir ve kasların gelişiminde önemli etkisi olan vitamin hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 1 onluk 5 birlikten oluşan sayının 5 fazlası kaçtır? Kişinin kendi davranışlarını ve yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?. Emre : Bugün sinemaya ............... tiyatroya gidelim.Emrenin cümlesinde boş yere hangisi gelemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir