S:1

Bir baba elindeki paranın tamamını 8, 10, 12 yaşlarındaki üç çocuğuna yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde dağıtıyor.
Ortanca kardeş, küçük kardeşten 5 lira fazla aldığına göre babanın dağıttığı toplam para kaç liradır?

Bir baba elindeki paranın tamamını 8, 10, 12 yaşlarındaki üç çocuğuna yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde dağıtıyor.Ortanca kardeş, küçük kardeşten 5 lira fazla aldığına göre babanın dağıttığı toplam para kaç liradır? sorunun cevabı "75" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı anlamı taşımaz? 458 + 126 = ? İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Medine’de görünüşte Müslüman olup gerçekte İslam düşmanlığı yapan kişilere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi mantarların ortak özelliklerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Hafif sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf değildir?   Salim 63 sayfalık bir kitabın her gün 3 sayfasını okuyor. Salim kitabı kaç günde bitirir? Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?   Hayvanlara verdiğimiz isimler özel isimlerdir.“Ayşe köpeğine karabaş adını koymuştur. Ve onu çok sevmektedir."Yukarıdaki cümlede yanlış yazılan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin ilk beyti (matla) olabilir? Hz. Peygamberimizin (s.a.v.), her işinde Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmesi, O’nagüvenmesi, O’nu çokça anması ve O’nun yolunda mücadele etmesi bize neyigösterir? Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuzu işgal eden devletler arasında yer almaz? Hangi sözcük hecelerine yanlış ayrılmıştır? ”için” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi kurmuştur? Aşağıdakilerden hangisi sürücü için doğru bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına örnek bir kullanım vardır?  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi “kişiye özel bilgisi” değildir? He ……….. five cups of coffee in fifteen minutes.  1-güler 2-karşılamadı 3-yüzle 4-konuklarınıYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye’nin, 1945’ten sonra ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, insan hak ve özgürlükleri ile demokrasi anlayışınıngelişmesine yönelik değildir? "İki veya daha fazla kişinin aynı zaman içerisinde internet üzerinden birbirleriyle yazışabildiği alanlardır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır? Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?   Bilgisayarın başında otururken nelere özen göstermeliyiz? Manda ve Himaye’ nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa  nerede duyurulmuştur? “723,419” ondalık kesrinin binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Tanesi 1.50 tl olan sudan 16 tane arkadaşlarıma aldım. Kantinciye ne kadar para vermem gerekir? Hangi damga, ürünlerin belli standartlara ve kaliteye göre üretildiğini belirtir? 59 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? “Şiir yazmış bir kimse başkasına zarar vermez.” Orhan Veli mi söylemişti bunu? Sanatın işlevini ve yararını çok ince bir biçimde açıklayan bu söz, her kesimden okura da adanmalıdır, diyorum. Çünkü işlev açısından ele alınırsa yukarıdaki cümle yalnız şairi değil, şiir okurunu da kavrayan bir öz taşıyor. Roman okurunu da, öykü okurunu da...Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangisi kullanılmıştır? "Yemekten sonra bir elma yedim." Cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur? 68:3 işleminde kalan kaçtır? Bir kaza anında acil yardım numarasını arayan kişinin, kazayla ilgili vermesi gereken bilgiler hangi seçenekte en uygun belirtilmiştir?  (I) Tepeden inerken dikenli çalılar, koşusunu yavaşlatmıştı. (II) Onu yakalamak isteyenlerin elinden kurtulmasına içgüdüsü yardımcı oluyordu. (III) Fahri, adamların bağrışlarını açık seçik duyunca telaşlandı. (IV) Aralarındaki mesafe her an, adım adım azalıyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca farklıdır? A62 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 15 olduğuna göre “A” sayısının sayı değeri kaçtır? Depreme karşı alınabilecek en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki gezegenleden hangisinin halkası vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir