Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Atatürk, 1932 yılında Türk diliyle ilgili gerekli araştırma ve çalışmaları yapması için Türk Dil Kurumunu kurdu. Kurum 1936-1938 yılları arasında bir sanat, bilim, meslek dalı veya bir konuyla ilgili kavramları anlatan sözcüklerle ilgili çalışmalar üzerine yoğunlaştı. Bu çabanın amacı Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve dilde sadeleşmeyi sağlamaktı.
Bu metinde Türk Dil Kurumu ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Atatürk, 1932 yılında Türk diliyle ilgili gerekli araştırma ve çalışmaları yapması için Türk Dil Kurumunu kurdu. Kurum 1936-1938 yılları arasında bir sanat, bilim, meslek dalı veya bir konuyla ilgili kavramları anlatan sözcüklerle ilgili çalışmalar üzerine yoğunlaştı. Bu çabanın amacı Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve dilde sadeleşmeyi sağlamaktı.Bu metinde Türk Dil Kurumu ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? sorunun cevabı "Nasıl kuruldu?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Boş kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir cisimdir?  “Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplan her türlü bilgiye”Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur? Aşağıdakilerden hangisi litre ile ölçülür? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik zamiri yoktur?                Robert : There is a bicycle race on the weekend. Shall we join it?Alex     : - - - -. I like being in races. I- EmekII- SermayeIII- GirişimciYukarıdakilerden hangileri üretimin faktörlerindendir?  Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir? 6318 +549 +396 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ? Güneş ışığı sadece doğa için bir enerji kaynağı değildir. Güneş ışığı insanların biyolojik geli- şimi açısından da çok önemli. Uyku-uyanıklık süresi, hormonların düzenli salgılanması do- ğal ışığa bağlıdır. Gündüz doğal ışıkla aydınlatılmayan ofislerde çalışmak insanların daha çabuk yorulmasına neden oluyor. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Deniz' in kütlesi 36 kg’dır. Babasının kütlesi, Deniz' in kütlesinin 2 katından 3 kg fazladır. Babasının kütlesi kaç kg’dır?