S:1

... Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Kuran-ı Kerim, Sebe suresi, 39. ayet)
Kim fakire verirse onun eksiği olmaz; fakat kim ondan göz çevirirse o çok lanet alır.(Kitab-ı Mukaddes, Süleymanın Meselleri, 28/27)
Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de. (Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6/3)
İlahi dinlerin bu tavsiyelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

... Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Kuran-ı Kerim, Sebe suresi, 39. ayet)Kim fakire verirse onun eksiği olmaz; fakat kim ondan göz çevirirse o çok lanet alır.(Kitab-ı Mukaddes, Süleymanın Meselleri, 28/27)Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de. (Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6/3)İlahi dinlerin bu tavsiyelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? sorunun cevabı "İhtiyaç sahiplerine yardım etmek  önemlidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ham madde – işlenmiş madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Ham madde İşlenmiş madde Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin farklı bir ögesidir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır? 54' ten başlayarak geriye doğru altışar sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Saat 09.45te Bursadan hareket eden otobüs 3 saat 25 dakika sonra Eskişehire varıyor. Otobüs ,Eskişehire saat kaçta varmıştır ? İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım yöntemine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Anlatımda hiç kimseye benzemeden, öykünmeden biçim ve içerikte farklı olmaya ne ad verilir? Ders çalışırken ışık nereden gelmelidir? 1. Dünya Savaşının çıkış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Kuran-ı Kerimde her biri _______ sayfadan oluşan 30 _________ bulunur. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi geldiğinde anlamlı bir cümle olur? Osmanlı Devletinde,1718de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730da Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönem aşağıdakilerden hangisidir? Çokgeni oluşturan doğru parçalarına ........................ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürk nerede öldü? '' Büyükbaba - Kız kardeş - Erkek kardeş - Anne ''Yukarıdaki kelimelerin İngilizcesi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? YAKARIŞUlu Tanrı!Gün batıyor; sevgili korkun gönlümde doğuyor. Kumral akşam bana sensizlikler içinde büyüklüğünü fısıldıyor...Bu alacakaranlıklar arasında bir kulun, dilmaç kullanmadan, öz bilgisiyle sana diller dökmek istiyor... Ödünç giyim almadan, kendi çaputlarıyla karşına çıkmak diliyor...Bu şiirin yapısıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Küresel iklim değişikliği ile birlikte son 30 yılda kar yağış oranı yüzde 10 azaldı. Bu durum yapay kar kullanımını artırdı. Özellikle kayak pistlerinin yapımındayapay kar kullanılmaya başlandı. Ancak yapay kar doğaya önemli ölçüde zarar veriyor. Örneğin bu karın yapımında kullanılan su pompaları yüksek düzeyde hava kirliliğine neden oluyor. Ayrıca insan yapımı kar, doğal kardan 50 kat sert, 4 kat ağır olduğu için kayakçıların yaralanmasına ve toprak erozyonuna neden oluyor. Yapay karın geç erimesi büyük odunsu bitkiler, geç açan çiçekler ve kuşlar için de ölümcül etki yapıyor. Özetle yapay kar yapımının yol açtığı sosyal-çevresel maliyet çok büyük.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin örnek davranışlarından biri olamaz? Trafik kazaları için hangisi söylenemez ? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın özelliği bildirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? Hangisi büyük ünlü uyumuna uyar? Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır? Okulundaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını belirlemek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini sorması uygun olmaz? Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen isimdir? Bozuk bir tartı 2 kg eksik tartmaktadır. Bozuk olmayan bir tartıda Hakanın kütlesi 72 kg gelmektedir. Çantasıyla birlikte bozuk tartıya çıktığında bu tartı 77 kg göstermektedir.Buna göre Hakanın çantası kaç kilogramdır? ............, she would call all her friends. Osmanlı Devletinin Batıya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır. 18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batının siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer. Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezîidareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimattan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır.Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Paul : Hi, Marry Im Paul. Mary: Pleased to meet you, Paul.Paul :Nice to meet you, too.Mary: What do you do, Paul?Paul :- - - - . Aşağıdakilerden hangisini bebekken yapabiliriz? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Kurum ve kuruluşlar, hazırladıkları raporu Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna her yılın hangi ayında gönderir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in sütkardeşleridir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye birliklerinin kurulma nedenlerinden biridir? Sahabe Döneminin en tanınmış fıkıh alimi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir