Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Devletin sosyal denge ve barışı sağlaması
II. Devletin hukuki düzenlemelerini dini kurallara göre yapması
III. Din, vicdan, kanaat ve ibadethürriyetlerinin sağlanması
Verilenlerden hangileri laikliğinilkelerindendir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Devletin sosyal denge ve barışı sağlamasıII. Devletin hukuki düzenlemelerini dini kurallara göre yapmasıIII. Din, vicdan, kanaat ve ibadethürriyetlerinin sağlanmasıVerilenlerden hangileri laikliğinilkelerindendir? sorunun cevabı "Yalnız III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

XVIII. yüzyılda en çok hangi alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır? Kuvvetle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - -  denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A: How about climbing mountains this weekend?B: - - - -. I am ill. 85 + 20 = 105105 – 1 = 104Zihninde yukarıdaki işlemleri yapan Aybüke aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi her zaman büyük harfle başlar? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen okula göndermeyen veli veya aile başkanlarına, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için kaç TL idari para cezası verilir? Peygamber Efendimizin doğum gecesi olarak kutladığımız kandil aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangileri arasında kovalent bağ bulunur?  Hangisi etik olarak öğretmenin sorumluluk ilkelerinden değildir? Evet, böyle çiniler çok güzeldir. (1)Bu narçiçeği kırmızıları, bu kar beyazları, bu çimen yeşilleri gerçekten bulunmaz şeylerdir.(2)Ne olurdu ayrı ayrı panolar hâlinde yapılmasalardı da bir duvar, bir tek desenin devamı olsaydı. (3)Çünkü bir panodan öbürüne geçerken bırakılan boşluklar gözü yoruyor. (4)Sonra birinin kırdığı ritmi öbürü ele alamıyor, onun için başka başka kumaşlardan dikilmiş bir elbise izlenimi uyandırıyor. Bu parçada yazarın çiniler hakkındaki düşüncesi, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde değişmeye başlamıştır? Ana düşünceyi bulmak için okuyucunun kendisine sorması gereken soru aşağıdakilerden hangisidir?